Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2020 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1.
Energa- Operatora S.A. ul. Yuwima 6 10-950 Olsztyn Międzylesie Ostróda 235/7, 235/10, 234/11, 235/13 Elektronergetyczna linia kablowa nN    
2. ENERGA-OPERATOR SA Tyrowo Ostróda 290, 273/21 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV    
3. Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Ostróda m. Ostróda 96, 98, 97/8 Sieć gazowa    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
ENERGA-OPERATOR S.A Bogaczewo Morąg 41/2, 72/1, 87/5, 87/4, 90/7 Elektronergetyczna linia kablowa nN    

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.