Wersja obowiązująca z dnia

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

W związku ze zmianą ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2018 r., poz. 1467) art. 8a ust. 1,  podaje się do publicznej wiadomości listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego, które obejmuje w szczególności:
poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Załączniki