Wersja nieobowiązująca z dnia

Bezpłatne Punkty Pomocy Prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty może być ustalany telefonicznie pod nr 89 642 98 03.

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

        Adres

Dni i godziny dyżurów

 

Telefon

Radcy prawni

 

CUP w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
pok. 226

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu
ul. Ogrodowa 16

 

 

pon. – godz. 9:00-13:00

śr. –  godz. 9:00-13:00

pt. –  godz. 9:00-13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

 

pon. – godz. 9:00-13:00

śr. –  godz. 9:00-13:00

pt. –  godz. 9:00-13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

577 860 259

 

 

 

 

 

 

603 850 460

Adwokaci

CUP w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
pok. 226

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu ul. Ogrodowa 16

 

wt. – godz. 9:00-13:00

czw. –  godz. 9:00-13:00

pt. –  godz. 9:00-13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

 

wt. – godz. 9:00-13:00

czw. –  godz. 9:00-13:00

pt. –  godz. 9:00-13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

577 860 259

 

 

 

 

 

 

603 850 460

Stowarzyszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, pok. 209

pon. - pt., godz. 9:00-13:00

660 456 927

 

Dodatkowe informacje:

 • PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE, ORGANY KRAJOWEJ  I MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY PRAWNEJ, MEDIACJA  I SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIAZYWANIA SPORÓW, UDZIAŁ OBYWATELI W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH ORAZ W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA
 • Zarządzenie Nr 90/2018 Starosty Ostródzkiego w sprawie ustalenia harmonogramu świadczenia usługi pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych oraz stowarzyszenie
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 • Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 3
 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.