Wersja obowiązująca z dnia

Plan kontroli na 2020 rok

PLAN KONTROLI NA 2020 ROK

PLAN PO ZMIANIE   

Plan kontroli po zmianie na 2020 rok

Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Termin

Uwagi

1

Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski

-DPS Molza

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2019

Styczeń

AWK

2

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z siedzibą  w Warszawie- DPS Szyldak

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2019

Luty

 

3

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin ul. Żeromskiego 19 14-300 Morąg Dom Dziecka w Morągu Promyk

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2019

Luty/marzec

AWK

4

Dom dziecka im. Sybiraków w Szymanowie

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2019

Marzec

FN

5

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2019

Marzec/Kwiecień

AWK/OKS

6

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2019

Czerwiec

AWK/OKS

7

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych - Rewalidacyjnych w Ostródzie.

Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń kontroli

czerwiec

AWK

8

ZSZZiO I PPP w Morągu

Kontrola doraźna wykonanie planu dochodów budżetowych I-VI 2020

Lipiec

AN/AWK /TI

9

Zespół Szkół Zawodowych i CKU im. St. Staszica w Ostródzie

Kontrola doraźna wykonanie planu dochodów budżetowych I-VI 2020

Lipiec

AN/AWK

10

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej  

za rok 2019

Sierpień

AWK

11

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Kontrola wdrożenia zaleceń kontroli

Sierpień

AWK

12

SOSW w Miłakowie

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
za rok 2019

Wrzesień

AWK

13

 ŚDS w Morągu

Kontrola wykorzystania dotacji za 2019

Wrzesień

AWK

14

 SOSW w Szymanowie

 

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
za rok 2019

Październik /listopad

AWK

15

Zespół Szkół Licealnych w Morągu

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
za rok 2019

Listopad

AWK

16

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

 Grudzień

AWK

 

  Ostróda dn. 24.08.2020 r.