Wersja nieobowiązująca z dnia

Plan kontroli na 2020 rok

 

 

 

PLAN KONTROLI NA 2020 ROK

Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Termin

Uwagi

1

Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski

-DPS Molza

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2019

Styczeń

AWK

2

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z siedzibą w Warszawie- DPS Szyldak

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2019

Luty

 

3

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin ul. Żeromskiego 19 14-300 Morąg Dom Dziecka w Morągu Promyk

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2019

Luty/marzec

 

AWK

4

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Marzec

AWK

5

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2019

Marzec/Kwiecień

AWK/OKS

6

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych - Rewalidacyjnych w Ostródzie.

Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń kontroli

Maj

AWK

7

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej  

za rok 2019

Maj/Czerwiec

AWK

8

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Kontrola wdrożenia zaleceń kontroli

Czerwiec

AWK

9

Grupa Pascal

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji   

 zakres merytoryczny XII 2019-V 2020 

zakres finansowy I 2020-V 2020

Czerwiec

AWK /OKS

10

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie

 Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2019

Czerwic/Lipiec

 

AWK/OKS

11

ŚDS w Morągu

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2019

Lipiec /sierpień

AWK

12

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Sierpień

AWK

13

Zespół Szkół Licealnych w Morągu

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej  

za rok 2019

Sierpień/wrzesień

 

AWK

14

ZM Volley - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2019

Wrzesień

 

AWK /OKS

15

SOSW w Miłakowie

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej  

za rok 2019

Październik

AWK

16

SOSW w Szymanowie

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

za rok 2019

Październik /Listopad  

AWK

17

 Grupa Pascal

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji zakres merytoryczny IX 2020- XI 2020  ,

zakres finansowy V 2020-XI 2020

Listopad /Grudzień

AWK/OKS

 

  Ostróda dn. 13.01.2020r.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.