Zarządzenie Nr 5/04 Starosty Ostródzkiego z 3 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Inne kontrole wewnętrzne
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 5/04 Starosty Ostródzkiego z 3 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej

Zarządzenie Nr 5/04
Starosty Ostródzkiego
z dnia 3 lutego 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.


Na podstawie § 52 ust.1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/273/02 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 lutego 2002r. ( zm. uchwała Nr XLV/315/02 z dnia 26 września 2002r.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2004 r , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
Załącznik do zarządzenia Nr 5/04
Starosty Ostródzkiego
z dnia 3 lutego 2004 r

 

Plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym na 2004 r.

Lp.

Stanowisko kontrolowane 

Kontrolujący 

Zakres kontroli  

Rodzaj
  kontroli  

Miesiąc przeprowadzenia kontroli 

2

1.  Beata Kowalska- kasjer

Halina Służała- inspektor
Bożena Szewczyk-Skarbnik Powiatu
Mirosława Siemosiewicz z-ca skarbnika
Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej  Ostródzie i Morągu. problemowa  luty 
2.  Anna Żurawska- księgowa w PODGiK  Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu  Sprawdzenie prawidłowości zapisów księgowych funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym, naliczanie i odprowadzanie przelewów redystrybucyjnych.  problemowa


 
luty 
3.  Adam Borowski- kierownik Oddz. B i A  Edward Rosiński- naczelnik
Wydziału Budownictwa i Architektury  
Ocena pracy oddziału w Morągu pod kątem jakości i terminowości obsługi interesantów.  kompleksowa  marzec 
4.  Marzena Grzeszczak- podinspektor   Bożena Szewczyk-Skarbnik Powiatu   Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej w Wydziale Komunikacji i Transportu.   problemowa   marzec 
5.  Mariola Domin – Chmielińska- inspektor Bożena Janowicz- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dokształcania zawodowego nauczycieli.  problemowa  kwiecień 
6.  Grażyna Kośman- inspektor  Stanisław Stapurewicz- naczelnik Wydziału  Komunikacji i Transportu Wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2003r oraz bieżące wypisywanie akt kierowców  i pojazdów.  sprawdzająca i problemowa   kwiecień 
7.  Marek Standara- kierownik PZUDP   Józef Butkiewicz- Geodeta Powiatowy   Sposób prowadzenia dokumentacji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.  kompleksowa  maj 
8.  Grażyna Sokołowska- inspektor   Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu   Prawidłowość odprowadzania dochodów Skarbu Państwa.  problemowa
 
maj 
9.  Anna Gwara- inspektor  Grażyna Ciuryło Sekretarz Powiatu   Sposób prowadzenia dokumentacji na stanowisku, wywiązywanie się z obowiązków pełnomocnika ds. informacji niejawnych.  problemowa

 
maj  
10.  Stanisława Żurawska- inspektor   Jerzy Kański- naczelnik Wydziału Rolnictwa  Leśnictwa i Ochrony Środowiska   Prawidłowość postępowania administracyjnego w sprawach przystosowania składowisk odpadów na terenie powiatu.  problemowa

 
czerwiec

 
11.  Edward Chendoszka- inspektor  Bożena Łaszkiewicz- naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji   Terminowość realizacji zadań ujętych w wydziałowym planie pracy, dokumentowanie spraw. problemowa

 
wrzesień

 
12.  Malwina Chachuła- podinspektor   Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu   Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości budżetowej – adekwatność zapisów w sprawozdaniach z odpowiednimi urządzeniami księgowymi.  problemowa

 
wrzesień 
13.  Dorota Mazur- podinspektor  Bożena Janowicz- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kierowania młodzieży do ośrodków wychowawczych i socjoterapi.  problemowa

 
październik 
14.  Henryk Mroczyński-inspektor  Jerzy Kański- naczelnik Wydziału Rolnictwa  Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Prawidłowość postępowania administracyjnego w sprawie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych.  problemowa listopad 
15.  Gabriela Starkowska- specjalista   Bożena Łaszkiewicz- naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji   Prowadzenie bazy danych dla organizacji pozarządowych oraz stan przygotowania wniosków i projektów do funduszy strukturalnych.  problemowa  listopad
 
16.  Mirosława Siemosiewicz-zastępca skarbnika Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu  Prawidłowość prowadzenia zapisów księgowych wybranych inwestycji.  problemowa  listopad