Wersja obowiązująca z dnia

Mienie Powiatu Ostródzkiego -stan na dzień 31.12.2013r

MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO
stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1090 działek o łącznej powierzchni 1033,3347 ha w tym:

  • 60 działek o łącznej powierzchni 38,9539 ha pozostaje w trwałym zarządzie 11 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 1 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
  • 91 działki o łącznej powierzchni 74,2576 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie) - wykaz stanowi załącznik Nr 2 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
  • 12 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (16 lokali mieszkalnych – pow. dz. 4,6934 ha) - wykaz stanowi załącznik Nr 3 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
  • 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
  • 927 działki o łącznej powierzchni 919,2809 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych - wykaz stanowi załącznik Nr 4 (Kliknij aby pobrać, plik PDF).