Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Mienie Powiatu Ostródzkiego

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Mienie Powiatu Ostródzkiego -stan na dzień 31.12.2013r

MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO
stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1090 działek o łącznej powierzchni 1033,3347 ha w tym:
- 60 działek o łącznej powierzchni 38,9539 ha pozostaje w trwałym zarządzie 11 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 1,
- 91 działki o łącznej powierzchni 74,2576 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie) - wykaz stanowi załącznik Nr 2,
- 12 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (16 lokali mieszkalnych – pow. dz. 4,6934 ha) - wykaz stanowi załącznik Nr 3,
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
- 927 działki o łącznej powierzchni 919,2809 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych - wykaz stanowi załącznik Nr 4.