Wersja obowiązująca z dnia

Mienie Powiatu Ostródzkiego -stan na 31.12.2012r

Mienie Powiatu Ostródzkiego
stan na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem
1076 działek o łącznej powierzchni 1045,2380 ha w tym: