Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Mienie Powiatu Ostródzkiego

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Mienie Powiatu Ostródzkiego -stan na 31.12.2012r

Mienie Powiatu Ostródzkiego
stan na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem
1076 działek o łącznej powierzchni 1045,2380 ha w tym:
- 59 działek o łącznej powierzchni 33,4397 ha pozostaje w trwałym zarządzie 13 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 1,
- 94 działki o łącznej powierzchni 90,8844 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie) - wykaz stanowi załącznik Nr 2,
- 11 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (17 lokali mieszkalnych – pow. dz. 4,6741 ha) - wykaz stanowi załącznik Nr 3,
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
- 910 działki o łącznej powierzchni 916,2055 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych - wykaz stanowi załącznik Nr 4,