Wersja obowiązująca z dnia

VI Kadencja

I Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

II Sesja Rady Powiatu w Ostródzie