Wersja nieobowiązująca z dnia

Imienne wykazy głosowania

I Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

II Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

III Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

IV Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

V Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

VI Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

VIII Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

IX Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

X Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

XI Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

XII Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

XIII Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

XIV Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

XV Sesja Rady Powiatu w Ostródzie