Wersja obowiązująca z dnia

Imienne wykazy głosowania

I Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

II Sesja Rady Powiatu w Ostródzie