Wersja nieobowiązująca z dnia

Skład Komisji Rady Powiatu -VI Kadencja 2018-2023

KOMISJA REWIZYJNA

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Jolanta Dakowska

Przewodnicząca

2.

Agnieszka Michalak

 

3.

Artur Munje

 

4.

Dariusz Struk

 

5.

Stanisław Szeluga

 

 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Stanisław Szeluga 

Przewodniczący

2.

Marek Husar 

 

3.

Jan Kacprzyk

 

4

Stanisław Orzechowski

 

5

Piotr Strzylak

 

Do Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego należą sprawy z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, obronności oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
 

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Alicja Tomasz 

Przewodnicząca

2.

Waldemar Gazda

 

3.

Beata Mazur

 

4.

Agnieszka Michalak

 

5

Andrzej Wiczkowski

 

Do Komisji Budżetu i Gospodarki należą sprawy z zakresu finansów powiatu, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, transportu zbiorowego i dróg publicznych, administracji architektoniczno - budowlanej, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Jan Marchlewicz 

Przewodniczący

2.

Ewa Szczurowska

 

3.

 Jan Kacprzyk

 

4.

Grażyna Ostas

 

5.

Zbigniew Zabłocki

 

 Do Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji należą sprawy z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Elżbieta Dziubińska 

Przewodnicząca

2.

Waldemar Piotr Błaszkiewicz

 

3.

Jolanta Dakowska

 

4.

Krzysztof Żynda

 

Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy z zakresu edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Artur Munje 

Przewodniczący

2.

Jan Marchlewicz

 

3.

Bogdan Purzycki

 

4.

Zbigniew Zabłocki

 

5.

Krzysztof Żynda

 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.