Wersja nieobowiązująca z dnia

Skład Komisji Rady Powiatu -VI Kadencja 2018-2023

KOMISJA REWIZYJNA

 • Jolanta Dakowska - Przewodnicząca
 • Agnieszka Michalak
 • Artur Munje
 • Dariusz Struk
 • Stanisław Szeluga

 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA

 • Stanisław Szeluga - Przewodniczący
 • Marek Husar 
 • Jan Kacprzyk
 • Stanisław Orzechowski
 • Piotr Strzylak

Do Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego należą sprawy z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, obronności oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
 

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI

 • Alicja Tomasz - Przewodnicząca
 • Waldemar Gazda
 • Beata Mazur
 • Agnieszka Michalak
 • Andrzej Wiczkowski

Do Komisji Budżetu i Gospodarki należą sprawy z zakresu finansów powiatu, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, transportu zbiorowego i dróg publicznych, administracji architektoniczno - budowlanej, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 • Jan Marchlewicz - Przewodniczący
 • Ewa Szczurowska
 •  Jan Kacprzyk
 • Grażyna Ostas
 • Zbigniew Zabłocki

Do Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji należą sprawy z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

 • Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca
 • Waldemar Piotr Błaszkiewicz
 • Jolanta Dakowska
 • Krzysztof Żynda

Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy z zakresu edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 • Artur Munje - Przewodniczący
 • Jan Marchlewicz
 • Bogdan Purzycki
 • Zbigniew Zabłocki
 • Krzysztof Żynda

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.