Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2024 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty

Lp.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia
sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

miejscowość

gmina

działka

1. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 6/5,163/3 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
2. Ewelina Ignatowicz Ostróda Ostróda 35/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
3. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 306,307,291/8,291/13,291/12,291/11 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
4. Energa-Operator S.A. Wenecja Morąg 14/26,14/29,14/30,14/20,14/38 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
5. PSG Sp.z o.o. Wałdowo Ostróda 739/45,739/4,160/2,172/44,172/46,189,190 Gazociąg ś/c i przyłącze gazu   Organ nie wniósł sprzecwiu
6. Agnieszka Czarnecka-Żurawska Ostróda Ostróda 44/26 Wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Lech i Urszula Kuchnio Miłakowo Miłakowo 53,51/8 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
8. Energa-Operator S.A. Ligi Miłomłyn 31/9,64 Linie kablowe   Organ nie wniósł sprzeciwu
9. Barbara Lewandowska Ostróda Ostróda 1/6 Wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
10. Sławomir Wilczopolski Ostróda Ostróda 31/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Wniosek Wycofano
11. Mirosław Libak Ostróda Ostróda 48 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
12. Energa-Operator .S.A. Stare Jabłonki Ostróda 59/12,59/10,132,50/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósłs przeciwu
13. Edyta Obst Ostróda Ostróda 49/22 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
14. Krzysztof Liszewski Ostróda Ostróda 22/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
15. Celina Winnicka Ostróda Ostróda 576 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
16. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 12 Przebudowa istniejącej sieci    
17. MPEC Sp.z o.o. Ostróda Ostróda 60/7,72/4,72/74 Osiedlowa sieć ciepłownicza   Organ nie wniósł sprzeciwu
18. MPEC Sp.z o.o. Ostróda Ostróda 130/2,129/38,129/39,129/41,129/13,129/17,129/16 Osiedlowa sieć ciepłownicza   Organ nie wniósł sprzeciwu
19. MPEC Sp.z o.o. Ostróda Ostróda 106,107/6,100/4,8/5,31/11,30/3,30/5 Osiedlowa siec ciepłownicza   Organ nie wniosł sprzeciwu
20. Energa-Operator S.A. Zwierzewo Ostróda 4/26,48/29 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
21. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 186/4,186/5 Demontaż infrastruktury elektroenergetycznej    
22. Energa-Operator S.A. Jarnołtowo Małdyty 296/3,296/4,297/1,313/6 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
23. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 534/1,979,980,981,983,987 Sieć kablowa    
24. Energa-Operator S.A. Antoniewo Morąg 87/2,89 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
25. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 738,459,609/88,609/108,609/90 Budowa i przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
26. Energa-Operator S.A. Komorowo Łukta 115/3,95/11 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
27. Zdzisław Zembrzuski Ostróda Ostróda 50/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Wniosek wycofano
28. Mariusz Wnuk Ostróda Ostróda 66/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
29. Krystian Wolski Ryn Ostróda 6/1 Budynek mieszalny jednorodzinny do 70 m2   Wniosek został przyjety
30. PSG Sp.z o.o. Ostróda Ostróda

60/3,164,154/3,102/3,165/15,167/27,167/9,167/19,167/8,167/15,167/12,151/9,167/11,170/1,165/18,165/16,165/5,

329,165/14,165/20,319,168/7,320,167/17,167/18,167/20,167/21,167/1,167/23,318

Gazociąg n/ć oraz przyłącza gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
31. Energa-Operator S.A. Szafranki Ostróda 330/83,330/82,330/95,330/10,330/103,330/104 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
32. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 183/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
33. Energa-Operator S.A. Stare Jabłonki Ostróda 96/18,141 Sieć kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
34. Monika Augustin Odmy Dąbrówno 15/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
35. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 644/1 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniosł sprzeciwu
36. Ewelina Rybicka Kitnowo Grunwald 42/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2   Wniosek został przyjęty
37. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 407/3,263/15 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
38. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 261/1,330/93 Przebudowa istniejącej linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
39. Elektrownia PV 71 Sp.z o.o. Wólka Majdańska Miłomłyn 12 Budowa przyłącza elektroenergetycznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
40. Halina Dużyńska Morąg Morąg 108/7 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniosł sprzeciwu
41. Krzysztof Karbowski Wilnowo Morąg 11/16 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
42. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 78,74 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
43. Jerzy Stempka Miłomłyn Miłomłyn 71/28 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósl sprzeciwu
44. Dariusz Jakubczyk Liwa Miłomłyn 100/5,100/6,100/7,100/8,100/9,100/10,100/11 Budowa sieci i przyłacza wod.-kan.   Organ nie wniósł sprzeciwu
45. Energa-Operator S.A. Szymonówko Małdyty 196/36 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
46. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 133/13,133/20 Linia kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
47. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 434 Linia kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
48. Piotr Tokaj Jędrychówko Morąg 102/4 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Wniosek wycofano
49. PWiK Sp.z o.o. Jurki Morąg 97,68,77,59,93,102,70/5,63/13,75/2,75/1,75/5,63/7,63/6,43/6,74,76,58,53/2,100/4,57,56/1,101/1,101/2,103,110 Sieć wod.-kan.   Organ nie wniósł sprzeciwu
50. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 206/6,207 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
51. Koło Łowieckie Hubertus Morąg Miłakowo Miłakowo 661 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
52. Energa-Operator S.A. Gubity Morąg 154,62/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
53. Wiesław Koper Samborowo Ostróda 196/13 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciu
54. Energa-Operator S.A. Lichtajny Ostróda 266 Przebudowa linii i budowa przyłącza   Wniosek wycofano
55. Energa-Operator S.A. Wilnowo Morąg 136/1,21/1 Przebudowa stacji transformatorowej  i budowa przyłącza   Organ nie wniósł sprzeciwu
56. Energa-Operator S.A. Kruszewnia Morąg 213/6 Przebudowa linii i budowa przyłącza   Organ nie wniósł sprzeciwu
57. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 63/7,76,97 Budowa linii kablowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
58. Waldemar Zieliński Ostróda Ostróda 20/48 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
59. Grzegorz Szłykowicz Ostróda Ostróda 72 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
60. Bożena i Tadeusz Sadowscy Ostróda Ostróda 135/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
61. Gizela i Antoni Szliter Żabi Róg Morąg 12 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
62. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 91,90/5,81/4,18/1,17,15/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
63. Gmina Miejska Ostróda Ostróda 186/3,187/2,188,189 Budowa kanalizacji deszczowej   Wniosek wycofano
64. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 65/4,65/3,202 Przebudowa sieci   Organ nie wniósł sprzeciwu
65. Energa-Operator S.A. Dąg Łukta 112/7 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
66. Marek Karbowski Jabłonowo Dąbrówno 8/36 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa    
67. Jan Rogalski Ostróda Ostróda 226/41 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2   Wniosek został przyjęty
68. Dariusz Głażewski Ględy Łukta 192/10 Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa    
69. Sławomir Wilczopolski Ostróda Ostróda 31/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
70. Energa-Operator S.A. Rychnowa Wola Grunwald 515/1 Linia kablowa    
71. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 311,316/11,460/2,463 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
72. Energa-Operaor S.A. Żabi Róg Morąg 131/4,132/9,454 Linia kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
73. Eugeniusz Więckowski Ostróda Ostróda 141/48 Wewnetrzna instalacja gazowa    
74. Jakub Ambroziak Budwity Małdyty 505/5,506,507/13 Budowa linii kablowej i stacji transformatorowej    
75. Piotr Żmich Ostróda Ostróda 161/26 Budynek mieszkalny jednoordzinny    
76. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 175/33,333,175/7,175/28 Przebudowa istniejącej ieci    
77. Maciej Kowalski Miałkowo Miałakowo 52/2 Wewnętrzna instalacja gazowa    
78. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 441/28,441/56,620/2,441/25 Linia kablowa    
79. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 215/8,655/1 Linia kablowa    
80. Energa-Operator S.A Łukta Łukta 606,607 Linia kablowa    
81. Energa-Operator S.A. Wałdowo Ostróda 172/21,141/115,172/44,172/46,189,190 Sieć kablowa    
82. Anna Iszoro-Langowska Ostróda Ostróda 168/1 Wewnętrzna instalacja gazowa    
83. Tomasz Rutkowski Ostróda Ostróda 3/1 Wewnętrzna instalacja gazowa    
84. Henryk i Małgorzata Rzeszotarscy Komorowo Łukta 43 Zewnętrzna instalacja gazowa    
85. Gmina Miejska Ostróda Ostróda 186/3,187/3,188,189 Budowa kanalizacji deszczowej    
86. Bożena Gacman Morag Morąg 247 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej