Wersja obowiązująca z dnia

Plan działania Starostwa Powiatowego w Ostródzie na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2025

Załączniki