Wersja obowiązująca z dnia

Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku

Rejestry i ewidencje prowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku
W DPS prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
  • książka przyjęć chorych
  • zestawienie dzienne oddziału
  • dokumentacja pensjonariusza
  • roczne i miesięczne plany zajęć terapeutycznych
  • indywidualny plan wspierania mieszkańca

Zasady udostępniania:
Dokumentacje posiadające kategorie archiwalne przechowywane są w archiwum zakładowym od 1991 roku . Dokumentacja indywidualna pensjonariuszy objęta jest tajemnicą. Udostępniana jest na wniosek Prokuratury, Sądu lub innego DPS-u  w przypadku zmiany miejsca pobytu.
Pozostałe informacje nie zawierające danych osobowych, udostępniane są na wniosek zainteresowanych.