Wersja nieobowiązująca z dnia

Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku

Rejestry i ewidencje prowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku
W DPS prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 - książka przyjęć chorych
 - zestawienie dzienne oddziału
 - dokumentacja pensjonariusza
 - roczne i miesięczne plany zajęć terapeutycznych
 - indywidualny plan wspierania mieszkańca

Zasady udostępniania:
Dokumentacje posiadające kategorie archiwalne przechowywane są w archiwum zakładowym od 1991 roku . Dokumentacja indywidualna pensjonariuszy objęta jest tajemnicą. Udostępniana jest na wniosek Prokuratury, Sądu lub innego DPS-u  w przypadku zmiany miejsca pobytu.
Pozostałe informacje nie zawierające danych osobowych, udostępniane są na wniosek zainteresowanych.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.