Wersja obowiązująca z dnia

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa

Dokumentacja prowadzona przez Zespól Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
  1. W sekretariacie dokumentacja dotycząca uczniów (arkusze ocen) od 1965 roku.
  2. W księgowości - akta osobowe oraz dokumenty finansowo płacowe od 1983 roku.
Zasady udostepniania:
Dane w nich zawarte udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych.