Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa

Dokumentacja prowadzona przez Zespól Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
1. W sekretariacie dokumentacja dotycząca uczniów (arkusze ocen) od 1965 roku.
2. W księgowości - akta osobowe oraz dokumenty finansowo płacowe od 1983 roku.
Zasady udostepniania:
Dane w nich zawarte udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych.