Wersja obowiązująca z dnia

Dom Dziecka w Morągu

Rejestry prowadzone przez Dom Dziecka w Morągu
Dom Dziecka posiada rejestry pracowników zatrudnionych od 1946r. oraz wychowanków przebywających od 1960r. z rejestrów tych można uzyskać informacje o:
  • okresie zatrudnienia - świadectwo pracy,
  • zaświadczenie o wynagrodzeniu.

Zasady udostępniania:
Zaświadczenia wydawane są niezwłocznie