Wersja nieobowiązująca z dnia

Dom Dziecka w Morągu

Rejestry prowadzone przez Dom Dziecka w Morągu
Dom Dziecka posiada rejestry pracowników zatrudnionych od 1946r. oraz wychowanków przebywających od 1960r. z rejestrów tych można uzyskać informacje o:
- okresie zatrudnienia - świadectwo pracy,
- zaświadczenie o wynagrodzeniu.

Zasady udostępniania:
Zaświadczenia wydawane są niezwłocznie

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.