Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestry prowadzone przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 
1) rejestr przetrzymywanych roślin i zwierząt  przewożonych przez granicę państwa
podstawa prawna:
art. 27 e ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r Nr 99  poz. 1079 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
- dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych
 
2) rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych
podstawa prawna:
art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r Nr 99 poz. 1079 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
- dane zawarte w rejestrze udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie, na  pisemny  lub ustny wniosek zainteresowanych osób
 
3) rejestr terenów na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi z wyszczególnieniem obszarów na 
których obowiązek rekultywacji obciąża starostę
podstawa prawna:
art. 110 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm. )
zasady udostępniania danych:
- dane zawarte w rejestrze udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie, na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób
 
4)  rejestr dokumentów geologicznych archiwalnych
podstawa prawna:
§ 8.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych ( Dz. U. nr 153 poz. 1780).
zasady udostępniania danych:
- dane udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów
 
5) publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie
podstawa prawna:
art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
- w dniu złożenia wniosku
 
6) rejestr wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia
podstawa prawna:
art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
 - dane udostępniane są wnioskodawcy oraz innym, z uwzględnieniem ustawy  o ochronie danych osobowych
 
7) rejestr sprzętu pływającego
podstawa prawna:
§ 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z póź. zm.)
zasady udostępniania danych:
- dane są udostępniane z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych
 
8) rejestr terenów zagrożonych ruchani masowymi ziemi, oraz terenów na których występują te ruchy
podstawa prawna:
art.110 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
zasady udostępniania danych:
- dane zawarte w rejestrze udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.
 
9) rejestr posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania,
   transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
podstawa prawna:
art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. nr 62 poz. 628 z poźn. zm.)
zasady udostępniania danych:
- dane zawarte w rejestrze udostęniane są bez ograniczeń i neizwłocznie, na pisemny lub ustny wniosek zainteresowancyh osób.