Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacje ogólne -zadania, wykaz pracowników zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i zakresem prowadzenia spraw

Kontakt adresowy:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie – Wydział Geodezji i Kartografii
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
oraz
Starostwo Powiatowe w Ostródzie – Zamiejscowy Oddział w Morągu
14-300 Morąg, ul. 11-go Listopada 9 

Kontakt e-mail: odgk.ostroda@powiat.ostroda.pl   
kartografia@powiat.ostroda.pl – dla części ostródzkiej
oraz odgk.morag@powiat.ostroda.pl - dla części morąskiej
Kontakt tel./fax Ostróda (89) 642-98-05 oraz Morąg (89) 757-21-82

 1. Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy:

 1. Tworzenie, prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. Zakładanie i prowadzenie baz danych dotyczących BDOT 500 i GESUT,
 3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenie baz danych dotyczących uzgodnionych projektów,
 4. Zatwierdzanie projektów, zakładanie osnów szczegółowych oraz prowadzenie baz danych osnów szczegółowych BSOG,
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 7. Udostępnianie gminom powiatu ostródzkiego baz danych geodezyjnych i kartograficznych,
 8. Umożliwianie branżom i innym jednostkom dostęp do kartograficznej bazy danych.
 9. Przyjmowanie i realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 10. Weryfikacja i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 11. Przyjmowanie zleceń i wydawanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
 12. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych co do ich zgodności z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tych wykonawców do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 13. Wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów z zasobu, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  oraz za udzielanie informacji z zasobu,
 14. Współdziałanie z organami administracji publicznej i innymi podmiotami współtworzącymi system w zakresie gromadzenia aktualizowania i udostępniania danych informacji o terenie.
 15. Sporządzanie sprawozdań dotyczących stanu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 16. Wyłączanie materiałów geodezyjno-kartograficznych z zasobu oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego.
 17. Archiwizacja i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych.

 

 1. Zakres działania i obsługi

Wydział Geodezji i Kartografii w Ostródzie obsługuje następujące miasta i gminy powiatu ostródzkiego:

 • miasta: Ostróda i Miłomłyn
 • gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn i Ostróda

W skład Wydziału wchodzi Oddział w Morągu, który obsługuje następujące miasta i gminy powiatu ostródzkiego:

 • miasta: Morąg i Miłakowo
 • gminy: Morąg, Małdyty i Miłakowo


Funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii sprawuje – Krzysztof Hordejuk
Kontakt: tel. (89) 642-98-29, e- mail: hordejuk@powiat.ostroda.pl  , nr pok. 336, 337
 

Funkcję Kierownika Oddziału w Morągu sprawuje – Kamil Smoliński
Kontakt: tel. (89) 757-21-82, e-mail: odgk.marag@powiat.ostroda.pl   nr pok.7

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII
W OSTRÓDZIE I MORAGU ZGODNIE Z ZAJMOWANYMI STANOWISKAMI I ZAKRESEM PROWADZENIA SPRAW

 

 1. Arkadiusz Dumiński – Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT i GESUT w systemie EWMAPA oraz weryfikacja opracowań geodezyjnych z zakresu nr 1 przyjmowanych do zasobu) i uwierzytelnianie dokumentów wynikowych) - pok. 313, tel. 89-642-98-24
 2. Wojciech Gruszecki – Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT 500 i GESUT w systemie EWMAPA oraz weryfikacja  opracowań geodezyjnych z zakresu nr 2 przyjmowanych do zasobu), prowadzenie baz danych osnów geodezyjnych BSOG – pok. 313, tel. (89) 642- 98-24
 3. Bartosz Pielak – Starszy Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT 500 i GESUT w systemie EWMAPA oraz weryfikacja opracowań geodezyjnych z zakresów nr 1 i 2 przyjmowanych do zasobu i uwierzytelnianie dokumentów wynikowych) - pok. 314, tel. (89)642- 98- 22
 4. Katarzyna Włodarczyk – Geodeta (przyjmowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do zasobu, wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty oraz prowadzenie spraw związanych z ZUDP) - pok. 314, tel. (89)642-98-22
 5. Krzysztof Bonk – Geodeta (przyjmowanie zleceń i zgłoszeń oraz wydawanie materiałów z zasobu i udzielanie informacji o zgłoszonych pracach geodezyjnych i kartograficznych), przygotowywanie decyzji i pism wychodzących z Wydziału -pok. 315, tel. (89) 642-98-05
 6. Magdalena Jaksina - Geodeta (przyjmowanie zleceń i zgłoszeń oraz wydawanie materiałów z zasobu, wystawianie - pok. 315, tel. (89) 642-98-05
   

WYKAZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU W MORAGU

Dokumentów Obliczenia Opłaty i licencji na wykorzystanie udostępnionych materiałów z zasobu), archiwizacja zasobu 

 1. Kamil Smoliński - Kierownik Oddziału ( kierowanie pracą oddziału, weryfikacja opracowań z zakresu nr 1 i 2,oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów przyjmowanych do zasobu, przyjmowanie dokumentów do zasobu i uwierzytelnianie dokumentów wynikowych, wystawianie D.O.O., ), i  przygotowywanie decyzji i pism wychodzących z Oddziału – pok. nr 7, tel. (89) 757-21-82
 2. Jolanta Drobiszewska –  Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT 500 i GESUT w systemie EWMAPA, weryfikacja opracowań geodezyjnych z zakresu nr 1 i 2 oraz prowadzenie spraw związanych z ZUDP) i archiwizacją – pok. Nr 7A, tel. (89) 757-21-82
 3. Katarzyna Waleriańska – Starszy Geodeta (prowadzenie baz danych BDOT 500 i GESUT w systemie EWMAPA oraz weryfikacja opracowań geodezyjnych z zakresu nr 1 i 2 przyjmowanych do zasobu i uwierzytelnianie dokumentacji wynikowej lub dokumentów pochodzących z zasobu. Prowadzenie baz danych osnów geodezyjnych - BSOG – pok. nr 7A,  tel. (89) 757-21-82,
 4. Eugeniusz Łazicki - Geodeta (przyjmowanie zleceń i zgłoszeń  prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wydawanie materiałów z zasobu, wystawianie D.O.O. i licencji na wykorzystanie udostępnionych materiałów z zasobu) - pok. nr 7, tel. (89) 757-21-82,
 5. Kinga Krzyżańska - przyjmowanie zleceń i wydawanie materiałów z zasobu, wystawianie D.O.O. i licencji na wykorzystanie udostępnionych materiałów z zasobu - pok. 7, tel. (89) 757-21-82

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.