Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 10 lutego 2017 poz. 305 ze zmianami)

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za rok 2021:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za rok 2022:

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za rok 2023:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.