Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Rejestracja uczniowskiego klubu sportowego

Rejestracja uczniowskiego klubu sportowego

Wniosek o rejestrację uczniowskiego klubu sportowego

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia kultury fizycznej
  2. Protokół z zebrania założycielskiego
  3. Uchwały z zebrania założycielskiego (w sprawie założenia klubu, w sprawie uchwalenia statutu, w sprawie powołania komitetu założycielskiego albo władz stowarzyszenia, w sprawie wyboru komisji rewizyjnej)
  4. Statut stowarzyszenia
  5. Lista obecności uczestników na zebraniu założycielskim (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, data urodzenia, podpis)
  6. Lista założycieli stowarzyszenia – minimum 7 członków (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, data urodzenia, podpis)
  7. Informacja o adresie siedziby stowarzyszenia kultury fizycznej

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016 r., poz. 176 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015 r., poz. 1393 ze zmianami). 

Załączniki: