Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2022 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty

Lp.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia
sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

miejscowość

gmina

działka

1. Energa-Operator S.A. Niebrzydowo Wielkie Morąg 275,277 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
2. Energa-Operator S.A. Ostrowite Dabrówno 34,36/1,48/21 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
3. Damian Mosiak Samborowo Ostróda 369/25 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
4. Andrzej Nowikiewicz Miłakowo Miłakowo 407 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
5. Zygmuny Kuczewski Morąg Morąg 68 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
6. Piotr Małysa Miłakowo Miłakowo 594/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
7. PSG Sp. z o.o. Miłakowo Miłakowo 14,38,61/4,168/1,168/2,223/34,223/46,239/2,243,283,292,310,334,337,339 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
8. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 356/2,330/19 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
9. PSG Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 129/17,129/13,129/41,129/39 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
10. Piotr Ploch Wysoka Wieś Ostróda 64/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
11. Energa-Operator S.A. Okrągłe Dąbrówno 121/2,120,119,33/1,42/15,42/16,42/11,54/4 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
12. Barbara Ulińska Lipowo Ostróda 85 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
13. PSG Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 129/39,129/38,130/2 Przyłącze gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
14. Tomasz Panek Ostróda Ostróda 370/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Wniosek wycofano
15. Energa-Operator S.A. Łukta Ostróda 315/12 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
16. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 58/3,58/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
17. PSG Sp. z o.o. Miłakowo Miłakowo 559,124,611/20,611/19,611/25 Sieć gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
18. Energa-Operator S.A. Szymonówko Małdyty 169 Sieć kablowa n/ć   Organ nie wniósł sprzeciwu
19. Energa-Operator S.A. Ostrowin Ostróda 3315,137,135/130 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
20. Energa-Operator S.A. Pelnik Łukta 85/2,85/4,86/1,86/2,86/3,470/4,470/11,470/12 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
21. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 36/1,48/21 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
22. Energa-Operator S.A. Mała Ruś Ostróda 141/177 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
23. PSG Sp. z o.o. Lipowo Ostróda 98/2,80/4,182 Gazociąg PE Dn 63mm i przyłacza gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
24. Energa-Operator S.A. Jędrychówko Morąg 282/7,282/6 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
25. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 368,456/1,456/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
26. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 22/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
27. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 82/56,82/60 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
28. Energa-Opeartor S.A. Gulbity Morąg 157,93,81 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
29. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 113,13/2,13/19 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
30. Krzysztof Kubiak Międzylesie Ostróda   Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
31. Energa-Operator S.A. Zwierzewo Ostróda 211/9,115/7,139/2,114/4,270/6,50/5,48/2,648/18,270/18,270/16,370/37,270/38,270/39,270/4,270/49 Przebudowa stacji transformatorowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
32. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 79/20,79/19 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
33. Energa-Operator S.A. Stare Jabłonki Ostróda 3191/17 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
34. Energa-Operator S.A. Skarpa Miłomłyn 132,111,11 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
35. Katarzyna Kowalska Ostróda Ostróda 7/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
36. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 138/2,273/1,345/1,346/2,346/5,346/6,384 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
37. Energa-Operator S.A. Ględy Łukta 71/11,72,71/15 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzezciwu
38. Energa-Operator S.A. Drynki Małdyty 41 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
39. Jolanta Trypucka Ostróda Ostróda   Wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
40. Irena Smaga Morąg Morąg 738/5 Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
41. Energa-Operator S.A. Dobrocin Małdyty 292/4,292/11 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
42. Marta Ogór Morąg Morag 846/1 Wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
43. Krzysztof Trzcinski Łukta Łukta 7-120,7-433/7 Linia kablowa i demontaż przęsła   Organ nie wniósł sprzeciwu
44. Energa-Operator S.A. Ryńskie Ostróda 6/5,272,346,267,275,265/3,265/1 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
45. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 85/1,71/35 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
46. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 186/90 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
47. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 622/2 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
48. Bożena Szczawińska Dąbrówno Dąbrówno 111/3 Zewntrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
49. Agnieszka Lessles Warny Miłakowo 85/22 Zewnętrzna  i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
50. Energa-Operator S.A. Glaznoty Ostróda 127/1,127/3,182 Sieć uzbrojenia terenu   Organ nie wniósl sprzeciwu
51. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 378,380,379,445,387/32,387/15,387/29,387/35,387/45 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
52. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 217,215 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
53. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 603,605,358,606/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
54. Energa-Operator S.A. Silin Morąg 453/101,453/105,453/94,453/95,453/96,453/103 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
55. Energa-Operator S.A. Małdyty Małdyty 134,133/3,133/4,133/1,133/2,132/1,136,137/25 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
56. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 599/9,448/154 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
57. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 155/6 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniosł sprzeciwu
58. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 152 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
59. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 207,9/50,9/51 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
60. Energa-Operator S.A. Gubity Morąg 137,1/13 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
61. Piotr Wyżlic Julia Wyżlic Miłomłyn Miłomłyn 20/55 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
62. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 1123/3,123/9 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
63. PSG Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 60/3,190/4,190/5,193,202/1,208 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
64. Katarzyna Jakielska Górka Ostróda 27/5 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
65. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 233/16,346/1,346/20 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
66. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 200,233/13,233/11,20/2,36/15 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
67. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 42,59/6,408 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
68. Barbara Jabłońska Naprom Ostróda 359/2 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
69. Jolanta Maciuk Naprom Ostróda 96/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
70. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 354/69,354/70 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
71. Zofia Mędrzycka Bogaczewo Morąg 226/2 Zewnetrzna instalacja gazowa   Wniosek wycofano
72. Wioletta Wałega Morag Morąg 604 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
73. Joanna Gawryś-Senkowska Ornowo Ostróda 210/1 Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
74. Energa-Operator S.A. Warkałki Miłakowo 16/2,50/1,51/2,51/3,51/5,51/6,51/7,51/8,52,53,75//4,75/5,180,303 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
75. Jan Ilnicki Lubajny Ostróda 196/36 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
76. Marcin Ilnicki Lubajny Ostróda 196/40 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
77. Marcin Ilnicki Lubajny Ostróda 196/36 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
78. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 104/4,101,97/2 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
79. Energa-Operator S.A. Lewałd Wielki Dąbrówno 205/9,219/2,213/7,213/13,213/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
80. Energa-Operator S.A. Kretowiny Morąg 543,600/9 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
81. Energa-Operator S.A. Morliny Ostróda 2/19,19/4 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
82. Aleksandra Gryszan-Pamięta Jabłonowo Dąbrówno 3/48 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
83. Energa-Operator S.A. Wilamowo Małdyty 190/45 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
84. Energa-Operator S.A. Kalbornia Dąbrówno 451/30,541/31,451/32,451/33,451/34,451/35,451/36,451/38,451/39,451/40,45141,451/42,451/43,451/44,451/45,451/47,451/48,451/49,451/50,451/51,451/52,451/53,451/54,451/55,451/47,451/48,451/59, 451/60,451/63,451/64,451/65,451/66,451/68,451/71,451/72,451/73,451/74,451/75,451/76,451/77,451/78 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
85. Energa-Operator S.A. Żabi Róg Morag 444/5,443/13 Przyłacze kablowe   Organ nie wniósł sprzeciwu
86. Marlena Mundzik-Kilon Ostróda Ostróda 41/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
87. Energa-Operator S.A. Pelnik Łukta 213/1,32/13 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
88. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 501,530/72,476/3,477/1,530/66 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
89. P.H.U. KAJA Sławomir Jarzyło Ostróda Ostróda 9/44 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
90. Energa-Operator S.A.. Domkowo Ostróda 4/18,159,50,232/1,236/3,54,53,52,236/7,236/11,160,48/4 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
91. PSG             Sp.z o.o. Miłakowo Miłakowo 544/1,549 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
92. PSG               Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 190/4,190/5,193,202/1 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
93. Energa-Operator S.A. Jabłonowo Dąbrówno 6/10,6/19,6/20,6/21 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
94. Ennerga-Operator S.A. Florczaki Łukta 288,105/3 Siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
95. Wojciech Dorożko Pityny Miłakowo 25/2 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
96. PSG          Sp. z o.o. Morąg Morąg 258/40,258/9,258/19 Gazociąg ś/c   Organ nie wniół sprzeciwu
97. Energa-Operator S.A. Florczaki Łukta 323,326/17,326/5,326/3,326/1,349,347,332/3,332/2,331/50,331/51,331/36,328/7,331/3 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
98. Energa-Operator S.A. Gulbity Morąg 89/1,89/3,89/8,89/7,90/1,90/2,89/6,89/10,93,167/2,166,164,57,58,176/1,176/3,176/4 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniosł sprzeciwu
99. Elżbieta Okrucińska Samborowo Ostróda 671 Wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
100. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 5/71,5/83 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
101. Energa-Operator S.A. Katno Ostróda 90/19 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
102. Hieronim Gorzkowski Gulbity Morąg 16 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
103. Energa-Operator S.A. Zwierzewo Ostróda 303/2,211/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
104. Energa-Operator S.A. Morag Morąg 510/19,510/51,510/33 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
105 Energa-Operator S.A. Kretowiny Morąg 720/34,720/36,720/94,720/54,720/57 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
106. Energa-Operator S.A. Wilnowo Morąg 181,193/1,193/6,198/4 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
107. Energa-Operator S.A. Gulbity Morąg 29,28,27/2,27/1,26/4,26/13,26/9,20,74/9,74/19,74/10,74/17,74/12,74/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
108. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 98/39,98/41,98/40,403/1,257,112 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
109. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 170/2,171/2,359 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
110. Generon  Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 129/21 Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
111. PSG        Sp. z o.o. Morąg Morąg 873/1,936/3,936/2,719/34,886/4,870/9,873/26, Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
112. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 128/30 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
113. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 267/2,128/59,128/58,128/35,128/32,128/33 Przebudowa sieci napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
114. Energa-Operator S.A. Kątno Ostróda 38/15,37/29,121,37/21,37/23,37/30,37/32,37/25,37/24,37/28,37/36 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
115. Energa-Operator S.A. Wilnowo Morąg 144/2,48/3,48/14 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
116. PSG        Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 102/3,60/7,84,71,72/70,72/68,136,83,107,122/1,121/4 Gazociąg n/ć   Organ nie wniósł sprzeciwu
117. Dominik Narewski Ostróda Ostróda 99/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
118. Energa-Operator S.A. Roje Miłomłyn 38/2,58/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
119. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 611/20,611/30 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
120. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 176,159/13,167,69/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
121. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 62,63,57,15,23/7,38/5,38/7,38/9,38/10,77 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
122. Waldemar Brzozowski Ostróda Ostróda 94/3 Wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
123. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 348/55,348/44 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
124. Energa-Operator S.A. Żabi Róg Morąg 10/9.7,8/3,8/8,8/6 Linia kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
125. Energa-Operator S.A. Maliniak Morąg 164/7,216/1,164/15,216/4,144,165/12 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
126. Energa-Operator S.A. Słonecznik Morąg 147,159/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
127. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 16,20,41/3 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
128 Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 221/39,221/50,221/52,221/53,221/49 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
129. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 188,107/18,107/52 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
130. Energa-Operator S.A. Jabłonowo Dąbrówno 6/10,6/19,6/20,6/21 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
131. Anna Racka Ostróda Ostróda 177/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
132. Tadeusz Malinowski Łukta Łukta 64/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
133.  Energa-Operator S.A. Żabi Róg Morąg 332/1,332/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
134. Idzi Grochowiak Ostróda Ostróda 135/5 Wewnetrzna instalacja gazowa    Organ nie wniósł sprzeciwu
135. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 400,94,95,96,98/15,98/16,98/17,98/28,71/83 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
136. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 175/3,169/1 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
137. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 23/1,23/6 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
138. Fundacja Nie Troszczcie się Gil Mały Miłomłyn 6/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
139. Andrzej Raba Kajkowo Ostróda 68/7,68/8 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
140. Magdalena i Sebastian Kowalscy Lubajny Ostróda 134/22 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
141. Energa-Operator S.A. Boguchwały Miłakowo 57,3427 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
142. Energa-Operator S.A. Boguchwały Miłakowo 180/6,180/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
143. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 193,147/5,147/8,147/9 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
144. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 67.66/103 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
145. Halina Stróżyk Ostróda Ostróda 111/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
146. Wojciech Kusi Skarpa Miłomłyn 137/42 Budynek mieszkalny jednorodzinny Sprzeciw z 19.07.2022r.  
147. Krzysztof Koleśniuk Ostróda Ostróda 326 Wewnętrzna instalacja gazowa    Organ nie wniósł sprzeciwu
178. P.H.U. Karolina Estera Lipnicka Międzylesie Ostróda 233/7 Instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
179. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 21/4 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
180. Paweł Baranowski Ostróda Ostróda 499 Wewnętrzna instalacja gzowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
181. Energa-Operator S.A. Molza Łukta 15/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
182. Tomasz Krajza Ostróda Ostróda 38 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
183. Roman Orlikowski Ostróda Ostróda 1/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
184. Energa-Operator S.A. Naprom Ostróda 129/7 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
185. Energa-Operator S.A. Mała Ruś Ostróda 3055/21,42,183/3,183/1,183/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
186. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 506/18,506/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
187. PSG         Sp. z o.o. Morąg Morąg 510/52,510/27,514/6 Gazociąg n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
188. Tomasz Bagiński Dąbrówno Dąbrówno 613/6,613/1 Sieć wodociągowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
189. Stanisława Klimkiewicz Okrągłe Dąbrówno 17/4 Zewnętrzna i wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
190. PSG          Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 60/3,190/4,190/5,193,202/1 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
191. Energa-Operator S.A. Sambród Małdyty 244/3,326,321,386/2,391/1,221,92,220,492,231/1,232/2,230,93 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
192. Elżbieta Wicha Ostróda Ostróda 461 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
193. Sebastian i Dominika Sobieszek Pelnik Łukta 61/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
194. Bazyli Racki Pelnik Łukta 191/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
195. Ryszard i Anna Nowak Dąbrówno Dąbrówno 1/63 Wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
196. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 21/109 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
197. Krzysztof Kowalewski Mała Ruś Ostróda 141/49 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
198. Ewa Śpiewak Międzylesie Ostróda 261/16 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
199. Energa-Operator S.A. Antoniewo Morąg 59/18,59/15 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
200. Stanisław Olejniczak Ostróda Ostróda 317 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
201. Jacek Olejniczak Ostróda Ostróda 317 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
202. Model-Art Sp.z o.o. Ostróda Ostróda 171/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
203. Marcin Rowicki Morąg Morąg 277/2 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
204. Energa-Operator S.A. Worliny Łukta 88/14 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
205. Paweł Nyga Ostróda Ostróda 16/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
206. MPEC      Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 9/48,9/50,9/51,207 Sieć ciepłownicza   Organ nie wniósł sprzeciwu
207. Wiesław Korpusik Ostróda Ostróda 104/28 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
208. Wioletta Archacka Ostróda Ostróda 176/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
209. Energa-Operator S.A. Silin Morąg 453/70,453/124,453/143,453/122 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
210. Marzanna Kowalska Naprom Ostróda 365 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
211. Krzysztof Szymkowiak Lubajny Ostróda 128/30 Zewnętrzn i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
212. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 514,970,543/6 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
213. Jacek Tracz Wyskoa Wieś Ostróda 74/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
214. Bartosz Małecki Wałdowo Ostróda 144/11 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
215. Energa-Operator S.A. Kruszewnia Morąg 27,26/18 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
216. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 242/4,611,339/1,338/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
217. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 243,161/4,161/3,161/8,161/7,161/2 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
218. Dariusz Gorba Ostróda Ostróda 41/9 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
219. Mariusz Jaroń Miłakowo Miłakowo 529/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
220. Maria Rogowska Ostróda Ostróda 234 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
221. Ryszard Martyniak Kajkowo Ostróda 37/5 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
222. Energa-Operator S.A. Łączno Morąg 178/4,180/4,180/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
223. Gmina Morąg Morąg Morąg 236,207/1,207/2,208 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
224. Energa-Operator S.A. Okrągłe Dąbrówno 37,17/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
225. Energa-operator S.A. Stębark Grunwald 144/2,144/59,144/18,144/17,144/16,144/15,144/14,144/13,145,239/4 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
226. Energa-Operator S.A. Wałdowo Ostróda 141/161,141/164 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
227. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 149/48,150/2,154/9,154/45,154/12 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
228. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 897 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
229. Bronisław Lubowiecki Ostróda Ostróda 548 Wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
230. Krzysztof Wiszowaty Ostróda Ostróda 10/9 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
231. Energa-Operator S.A. Mała Ruś Ostróda 113/113,107/3,94/6,183/23,182/24,94/5,107/2,113/117, Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
232. PSG         Sp. z o.o. Wirwajdy-Morliny Ostróda 148/3,148/6,161,159/2,154,156,153/80,153/81 obręb Wirwajdy, 13/2,14,4/4,2/2,1/21,1/19,1/23 obręb Ryńskie, 405/2,445/16,445/18,445/20,445/19,444,194/1 obręb Tyrowo 12/2,11,10/47,10/46,10/41,10/35,10/56,10/49,10/48 obręb Morliny Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
233. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 233/16,233/15 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
234. Energa-Operator S.A. Mielno Grunwald 195/45,195/47,195/48,195/89,195/59 Przyłącze elektroenergetyczne   Organ nie wniósł sprzeciwu
235. Nexera       Sp. z o.o. Zawroty Morąg 407/19,407/18,407/25 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
236. Nexera      Sp. z o.o. Zawroty Morąg 113,429/1,3214/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
237. Energa-Operator S.A. Bramka Morąg 95/2,95/1,98,106/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
238. Energa-Operator S.A. Bramka Morąg 220,227 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
239. Andrzej Skorupski Morąg Morąg 290 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
240. Iwona Salińska-Matera Morąg Morąg 114/7,113 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
241. PSG  Sp. z.o. o. Mała Ruś Ostróda 141/23,141/177,235 Gazociąg n/ć   Organ nie wniósł sprzeciwu
242. Krzysztof Miracki Bogaczewo Morąg 348/1 Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
243. Gmina Ostróda Kątno Ostróda 136/3,136/7,134/4 Linia energetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
244. Gmina Ostróda Wałdowo Ostróda 143/1,144/66,144/73 Linia energetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
245. Kazimierz Mackiewicz Dąbrówno Dąbrówno 63/23 Zewnętrzna i wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
246. Sabina Pawłowska Tyrowo Ostróda 279/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
247. Energa-Operator S.A. Zwierzewo Ostróda 149/2,149/24,149/34,149/37,149/38,149/41,149/42,149/45,149/48,149/49,149/52 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
248. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 60 Sieć kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
249. MPEC        Sp.z o.o. Ostróda Ostróda 130/2 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
250. PSG       Sp.z o.o. Ostróda Ostróda 59,50/12,50/14,58/2,58/4,58/5,58/6,58/7 Gazociąg n/ć   Organ nie wniósł sprzeciwu
251. Sebastian Nowicki Tyrowo Ostróda 675/18 Zewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
252. Energa-Operator S.A. Zawroty Morąg 407/10 Sieć kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
253. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 157/2 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
254. Energa-Operator S.A. Grabin Ostróda 7/42 Przebudowa stacji transformatorowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
255. Agnieszka Markuszewska Tułodziad Dąbrówno 41/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
256. Energa-Operator S.A. Okrągłe Dąbrówno 115/10 Przebudowa stacji transformatorowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
257. Energa-Operator S.A. Szyldak Ostróda 21/3 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
258. Karolina i Cezary Piekarscy Miłakowo Miłakowo 611/19 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
259. Bolesław Hlebowicz Morąg Morąg 593 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
260. PSG            Sp. z o.o. Miłomłyn Miłomłyn 14,22/28,140/2,140/6,243,24/21,24/22,24/27 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
261. PSG             Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 10,330/1 Przebudowa gazociagu n/ć   Wniosek wycofano
262. Jerzy Antokolski Ostróda Ostróda 376 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
263. Romuald Nadziejko Morąg Morąg 981/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
264. Energa-Operator S.A. Gubity-Żabi Róg Morąg 151,222,216/4,615/15,216/13,216/14,215 Sieć kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
265. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 164,355/4,590 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
266. Karczma Mazury Rudno Ostróda 75/15,75/12 Instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
267. Wiesław Serkowska Roje Miłakowo 20/4,20/5 Zewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
268. Janusz Młynarczyk Ostróda Ostróda 176/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
269. Gmina Morąg Morąg Morąg 626/2,607/4 Przebudowa sieci kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
270. Energa-Operator S.A. Gulbity Morąg 26/8 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
271. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 71/22 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
272. Energa-Operator S.A. Sople Maldyty 12/1,261,264,12/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
273. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 13/2 Siec kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
274. Energa-Operator S.A. Tymawa  Grunwald 28/26,28/24,28/22,28/21,28/19,28/17,28/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
275. Energa-Operator S.A. Stębark Grunwald 331,324 Siec elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
276. Energa-Operator S.A. Lipowiec Ostróda 80/25,80/30 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
277. Paweł Plichta Morąg Morąg 47 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
278. Maria Machlewska Morąg Morąg 106 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
279. Energa-Operator S.A. Mielno Grunwald 90/12,173,88/11,87/3 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
280. Energa-Operator S.A. Szafranki Ostróda 337/5,337/31,337/29,337/33,337/28,337/26 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
281. Krzysztof Wasilewicz Kajkowo Ostróda 36/19 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
282. Energa-Operator S.A. Szafranki Ostróda 310/43,310/44 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
283. Energa-Operator S.A. Ramoty Łukta 13/122,13/121,13/120,13/104,197/57,197/74 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
284. Elżbieta Stryjek Morąg Morąg 860/1 Wewnetrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
285. Energa-Operator S.A. Ornowo Ostróda 337,202/1,202/6 Linia kablowa