Wersja obowiązująca z dnia

Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów Powiatu Ostródzkiego

Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów Powiatu Ostródzkiego  w zakresie:

Część 1. Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów Powiatu Ostródzkiego w tygodniku o zasięgu lokalnym (kolportowanym na terenie całego powiatu ostródzkiego), o nakładzie minimum 4.500 egzemplarzy tygodniowo.

Część 2. Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów Powiatu Ostródzkiego w dzienniku o zasięgu regionalnym (kolportowanym na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego) o nakładzie minimum 5.000 egzemplarzy dziennie.

Część 3. Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów Powiatu Ostródzkiego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o nakładzie minimum 30.000 egzemplarzy dziennie.

Część 4. Publikacja prasowa ogłoszeń Powiatu Ostródzkiego na stronach internetowych/w mediach społecznościowych.

Załączniki