Wersja obowiązująca z dnia

Zgłaszanie naruszeń prawa

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek, wynikający z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. prawo ochrony sygnalistów) informujemy, że wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia lub wykrycia zdarzenia, stanowiącego lub mogącego stanowić naruszenie prawa można zgłosić w formie:

 • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda z dopiskiem: „Zgłoszenie naruszenia prawa” lub „Koordynator ds. naruszeń prawa – do rąk własnych” itp.
 • elektronicznie na adres: grobis@powiat.ostroda.pl lub sekretariat@powiat.ostroda.pl;
 • bezpośrednio do Koordynatora ds. naruszeń prawa: osobiście w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. nr 312 lub telefonicznie: (89) 642 98 40

W zgłoszeniu naruszenia prawa proszę wskazać takie informacje jak:

 1. Miejscowość i data
 2. Imię i nazwisko zgłaszającego
 3. Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)
 4. Informacje dotyczące naruszenia:
  • Data zaistnienia naruszenia
  • Dane osoby lub podmiotu, których dotyczy naruszenie
  • Miejsce zaistnienia naruszenia
  • Czy naruszenie zgłoszono do innego organu
 5. Opis naruszenia
 6. Załączenie ewentualnych dowodów lub wskazanie świadków

Zgłaszający może również dokonać zgłoszenia anonimowo, przy czym w tym przypadku zgłaszający nie będzie mógł być poinformowany o przyjęciu zgłoszenia ani o jego rozpatrzeniu.