Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Miasto Ostróda, dz. nr 146/4 pow. 0,0197 ha

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Miasto Ostróda, dz. nr 146/4 pow. 0,0197 ha

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze  zmianami)
Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony : od dnia  01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 

Lp.

położenie  nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

pow.

gruntu

Opis

nieruchomości,

przeznaczenie

Cel dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1

MIASTO OSTRÓDA
obręb nr 8
ul. Stefana Czarnieckiego 20
działka nr 146/4 pow. 0,0197 ha
KW Nr EL1O/00008013/3

49 m2

Działka zabudowana czterema pawilonami handlowymi w zabudowie szeregowej. Pawilony stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym

Miesięczny czynsz dzierżawny:
518,32 zł w tym 23% podatku VAT
(słownie: pięćset osiemnaście 32/100)
49 m2 x 8,60 zł + 23% VAT = 518,32 zł

Czynsz płatny jest w terminie do 20 dnia miesiąca, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania, do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5 lub na konto: PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel.89 642 98 34 

Ostróda, dnia 26.11.2021 r.                                        

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski