Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Akt Zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon w języku polskim (tłumaczony przez tłumacza przysięgłego) z ustaloną przyczyną zgonu. (W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.).
  3. pełnomocnictwo/upoważnienie wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą


Opłaty:
zwolnione z opłat

Miejsca złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 133 lun na adres e-mail sekretariat@powiat.ostroda.pl
Po odbiór decyzji należy zgłosić się do Referatu Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pokój nr 414, III piętro w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Kontakt:
Agnieszka Wasześcik tel./fax 89-642-98-62.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
Zezwolenie wydaje Starosta właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane. Starosta wydając zezwolenie działa w porozumieniu z właściwym państwowym, powiatowym inspektorem sanitarnym.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 14 ust 4 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków

Załączniki