Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2021 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty 

Lp.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego
obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku
wniesienia sprzeciwu

miejscowość

gmina

działka

1. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 61/6,93/38 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
2. Łukasz Łukasiuk Bogaczewo Morąg 31/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
3. Jarosław Lamparski Ostróda Ostróda 260/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
4. Energa -Operator S.A. Jędrychówko Morąg 143,163,159,161,160,165/3,165/1,124,121,174,173,172,171/1 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
5. Anna Klonowska Ostróda Ostróda 92/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
6. Kamila Krawczyk Ostróda Ostróda 81/2 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 129,139,140,675/5 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
8. Energa -Operator S.A. Pelnik  Łukta 124/2,126/3,3087/19,495/3,495/7 Elektroenergetryczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
9. Justyna Filipiuk Ostróda Ostróda 79 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
10. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 33,41/7,41/6 Sieć kablowa n/ć   Organ nie wniósł sprzeciwu
11. Wacław Dawidczyk Ostróda Ostróda 416 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
12. Energa-Operator S.A. Liwa Miłomłyn 3123/2,3123/3,460,470,469,3123/23,468 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
13. Sabina Szyperska Ostróda Ostróda 7/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
14. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 595/1,595/3,608,612,618,607/4 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
15. Energa-Operator S.A. Domkowo Grunwald 236/8,160,64/5,64/4,64/3 Siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
16. Daniel Gałązka Ostróda Ostróda 34/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
17. Energa-Operator S.A.  Bramka Morag 151,111/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
18. Maciej Karbowski Ostróda Ostróda 92/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
19. Piotr Boczkowski Kretowiny Morag 502 Instalaja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
20. Energa-Opertaor S.A. Dąbrówno Dąbrówno 613/1,613/10,613/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
21. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 124,611/16,611/18,611/19,611/20,611/25 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
22. Energa-Operator S.A. Kozia Wólka Małdyty 3210/3,3210/4,3210/10,3217,3218 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
23. Enega-Operator S.A. Kątno Ostróda 85/52,85/27,85/29 Siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
24. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 201/10,201/31 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
25. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 100,101,104/6,104/4 Budowa obiektu liniowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
26. Krzysztof Wiszowaty Ostróda Ostróda 175/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie vwniósł sprzeciwu
27. Energa-Operator S.A. Omin Grunwald 17/15,17/27,17/28,17/29,17/31 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
28. Enega-Operator S.A. Wilamowo Małdyty 54/1,53/42 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
29. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 620/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
30. Wioletta Pałasz Morąg Morąg 804 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
31. Energa-Operator S.A. Bramka,Bogaczewo Morąg 326/3,326/8,326/14,326/15,326/16,326/17,326/18,326/19,326/20,326/37 Przebudowa linii  kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
32. Energa-Operator S.A. Durąg Ostróda 52/3,52/5 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
33. Expo Mazury Ostróda Ostróda 197/2,196/14,196/15,196/16 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
34. Energa-Operator S.A. Jędrychówko Morąg 3220/1,3220/2,390,387/2,389,388/2 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
35. Energa-Operator S.A. Wysoka Wieś Ostróda 22/2 Linia napowietrzna   Organ nie wniósł sprzeciwu
36. PSG o/Olsztyn Kajkowo Ostróda 52/7,45/12,52/23 Gazociąg n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
37. PSG o/Olsztyn Naprom Ostróda 341,310/3 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
38. Piotr Duda Ostróda Ostróda 122 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
39. Łukasz Wójtowicz Ostróda Ostróda 89-9,89-10 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
40. Halina Zagrobelna Miłakowo Miłakowo 590/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
41. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 155/2,47/29 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
42. Jakub Skirzewski Ostróda Ostróda 20/106 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
43, Energa-Operator S.A. Bramka  Morąg 38,33,34/1,45,829,28 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
44. Bożena Tomaszewska Morag Morąg 657 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
45. Energa-Operator S.A. Grabinek Ostróda 128,249/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
46. Marta Mleczko-Flisiak Ostróda Ostróda 72/66 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
47. Elżbieta Redondo Ostróda Ostróda 176/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
48. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 50/36,50/41,53 Elektroenergetyczna siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
49. Energa-Operator S.A. Liwa Miłomłyn 245,246,249,250/1,243/1,202,160,161,162/1,162/2,162/3,163/2,165/1,256,257,263/1,263/2,263/3,262/5 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
50. Jerzy Bernatek Miłomłyn Miłomłyn 255/12 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
51. Robert Górski  Nowe Ramoty Łukta 196/101 Zewnęrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
52. Katarzyna Mikołajczyk Samborowo Ostróda 614/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
53. Iwona Hamulecka Morąg Morąg 921 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
54. Małgorzata Krajewska-Błaszczyk Morąg Morąg 37/10 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
55. Barbara Zalewska Worliny Łukta 228/20 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
56. Sławomir Białkowski Ostróda Ostróda 736 Zewętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
57. Jerzy Brzostek Samborowo Ostróda 618/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
58. Katarzyna Królak Morąg Morag 559 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
59. Bogusława Kaszkur Morąg Morag 20 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
60. PWiK             Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 102/3 Przebudowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
61. Cecylia Kotlicka Ostróda Ostróda 27/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
62. El-Invest      Sp. z o.o. Samborowo Ostróda 557/1,524/5,516,3218/1 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
63. Milena i Marcin Oziero Samborowo  Ostróda 194/19,194/11 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
64. Energa-Operator S.A. Jurki Morag 195/2,219,286,284 Przebudowa stacji,rozbiórka linii,budowa sieci   Organ nie wniósł sprzeciwu
65. Barbara Turczyńska Bogaczewo Morąg 90/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
66. Jarosław Hałanicz Morąg Morąg 12/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
67. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 284/38 Przebudowa stacji transformatorowej Sprzeciw dn. 27.04.2021  
68. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 620/2,925/3 Elektrenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
69. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 184,179/7 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
70. Kamila Lewalska Miłomłyn Miłomłyn 57/9 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
71. Energa-Operator S.A. Mielno Grunwald 81/3,81/28,81/35 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
72. Energa-Operator S.A. Pelnik Łukta 53/4,52 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
73. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 207/16 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
74. Krzysztof Kocięda Mebelux Ostróda Ostróda 154/17 Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
75. Energa-Operator S.A. Samborowo  Ostróda 676/41 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
76. Energa-Operator S.A. Sople Małdyty 336/14,336/13,336/10 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
77. Energa-Operator S.A. Żabi Róg Morąg 10/8,10/7,28,14/2 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
78. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 472/1,99/4,100 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
79. Paweł Tanajno           Agnieszka Pabich-Tanajno Gil Mały Miłomłyn 6/1,6/2 Budynek mieszkalny jednorodzinny Sprzeciw dn. 22.06.2021  
80. Michał i Iwona Markuszewscy Miłakowo Miłakowo 524/3,524/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
81. Energa-Operator S.A. Kątno Ostróda 5/69 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
82. Radosław Czarnecki Miłakowo Miłakowo 576/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
83. Energa-Operator S.A. Międzylesie Ostróda 263/2,3094/9,327/2,329 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
84. Arkadiusz Kiński Ostróda Ostróda 28/501 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
85. Zuzanna Jaworska Ostróda Ostróda 91 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
86. Joanna i Krzysztof Zawiccy Morąg Morag 475/3,475/1,948/29 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
87. Dariusz Kawiorski Ostróda Ostróda 46 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
88. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 612/5,448/17 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
89. Energa-Operataor S.A. Ornowo Ostróda 337,202/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
90. MPEC             Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 9/47,9/49,9/50,207 Osiedlowa sieć ciepłownicza   Organ nie wniósł sprzeciwu
91. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 107,88/85,88/68 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
92. Energa-Opertaor S.A. Stare Bolity Miłakowo 1/15,1/30,1/5,1/28 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
93. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 207,80/5,80/2,51/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
94. Energa-Operator S.A. Molza Łukta 45,50/1,50/2,50/4,51/1,323/1,324 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
95. Energa-Operator S.A. Lipowa Góra Grunwald 236,231,230,208/1,226,227,3192/1,224 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
96. Energa-Opertaor S.A. Mielno Grunwald 195/24,195/27,195/61,195/79 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
97. Energa-Opertaor S.A. Tyrowo Ostróda 280/4,279/7,290,291 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
98. Jerzy Wacławski Majdany Wielkie Miłomłyn 281 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
99. PSG               Sp. z o.o. Naprom Ostróda 103,194,96/1 Gazociąg ś/c i przyłacze gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
100. PSG              Sp. z o.o. Lipowo Ostróda 167,160,63/2 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
101. Energa-Operatpr S.A. Ostróda Ostróda 155/1,159/13,176,169/33 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
102. Stanisław Martwig Morąg Morąg 786 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
103. Energa-Operator S.A. Maliniak Morag 65/4,66/1,66/2,66/3 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
104. Energa-Operator S.A. Trokajny Miłakowo 8/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
105. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 316/9,316/16,316/11,311,454/8 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
106. Hubert Osuchowski Łączno Morąg 252/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
107. Grzegorz Uścinowicz Ostróda Ostróda 525/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
108. Anna Arciszewska Ostróda Ostróda 52/3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
109. Anna Monist Ostróda Ostróda 108/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
110. Energa-Opeartor S.A. Międzylesie gm. Ostróda 261/1 Sieć kablowa   Organ niw wniósł sprzeciwu
111. Energa-Opertaor S.A. Mielno Grunwald 108/5,108/2,108/1,140/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
112. Agnieszka Szczepańska Ostróda Ostróda 87/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
113. Krystyna Berger Ostróda Ostróda 27/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
114. Beata Florczak Ostróda Ostróda 383 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
115. Zofia Błaszczyk Ostróda Ostróda 37/1,37/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
116. Energa-Opertaor S.A. Żabi Róg Morąg 232,235,427 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
117. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 164,104/7 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
118. Energa-Operator S.A. Pelnik Łukta 32/5,32/6 Sieć kablowa    Organ nie wniósł sprzeciwu
119. Stanisław Raczyński Pietrzwałd Ostróda 161 Zewnętrzna i wewnęrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
120. Konrad Kos Ostróda Ostróda 123 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
121. Elżbieta Szczepańska Ostróda Ostróda 129/11 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
122. Piotr Bardłowski Ostróda Ostróda 3/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
123. Magdalena Krasula Stare Jabłonki Ostróda 3244/33 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
124. Joanna Chodzińska Ostróda Ostróda 185/1 Wewnętrzna instalcja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
125. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 595/20,595/86 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
126. Energa-Opertator S.A. Sople Małdyty 2/27,1/30,1/27,1/19 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
127. Energa-Operator S.A. Lichtajny Ostróda 80/25,80/36 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
128. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 190/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
129. Ewa Sawicka Samborowo Ostróda 645/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
130. Tomasz Szabat Ostróda Ostróda 194/3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
131. Jolanta Zawadzka Ostróda Ostróda 66/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
132. Justyna Brdak Ostróda Ostróda 174 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
133. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 397,57 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
134. Energa -Operator S.A. Lubajny Ostróda 129/24,129/26,129/29 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
135. Energa-Operator S.A. Worliny Łukta 210/5,177/1,88,89/7 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
136. Elżbieta Śliwińska Ostróda Ostróda 79/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
137. Aneta Leśniak Winiec Miłomłyn 218/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
138. Kazimiera Walewska Ostróda Ostróda 62/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
139. Ewa Szczotka Wałdowo Ostróda 141/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
140. Tomasz Nowakowski Ostróda Ostróda 50/29 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
141. Dariusz Socha Morąg Morąg 3/24 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
142. Krzysztof Przewożny Samborowo Ostróda 430/21 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
143. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 43/12,81/3,81/6,81/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
144. Energa-Operator S.A. Ostrowite Dąbrówno 90,95/1,95/2,98/3,98/2,98/1 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
145. Marzena Krauzewicz Międzylesie Ostróda 266/14 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
146. Krystyna Siwkowska Ostróda Ostróda 84/29 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
147. Ewa Gorczyc Ostróda Ostróda 244/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
148. Michał Szczepanik Samborowo Ostróda 506/5,506/16,506/17 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna   Organ nie wniósł sprzeciwu
149. PSG              Sp. z o.o. Morag Morąg 31,15/1,15/2 Sieć gazowa n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
150. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 948/44,515,516/5,516/7,516/8 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
151. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 104/11,127 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
152. Eliza Popławska-Jodko Łukta Łukta 317/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
153. Energa-Operator S.A. Ostrowite Dąbrówno 45/4,45/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
154. Dariusz Forysiewski Ostróda Ostróda 194/8 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
155. Energa-Operator S.A. Łączno Morąg 362,372/4,372/8 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
156. Energa-Operator S.A. Turznica Ostróda 195,202/1,207/6 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
157. Ewa Swat Ostróda Ostróda 79/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
158. Joanna i Jarosław Ruczyńscy Elgnowo Dąbrówno 233 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
159. Teresa Zwolińska Ostróda Ostróda 66/17 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
160. Halina Smirnow Niebrzydowo Wielkie Morąg 287/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
161. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 675/52,675/41 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
162. Anna i Piotr Gackowscy Ostróda Ostróda 24/7,24/2 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
163. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 124/9,124/7,124/10 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
164. Elzbieta Graś Stare Jabłonki Ostróda 75/1 Instalacja zbiornikowa na gaz płynny   Organ nie wniósł sprzeciwu
165. Agnieszka Wawerka Morag Morąg 251 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
166. Sławomir Balcerowski Szafranki Ostróda 293 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł przeciwu
167. Energa-Operator S.A. Szyldak Ostróda 66/2,67/5,68/6,68/7,68/8,68/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
168. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 238/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
169. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 367/10,367/18 Budowa linii kablowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
170. Józef Jakimenko Dąbrówno Dąbrówno 82/53 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
171. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 276/6,272/10,272/11,272/17,272/16,272/13 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
172. Energa-Operator S.A. Silin Morąg 453/70,453/112,453/127,453/114,453/126,453/117 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
173. Elżbieta Gazda Miłomłyn Miłomłyn 150/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
174. Energa-Operator S.A. Liksajny Miłomłyn 107,138/5,138/21,138/19,138/18 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
175. Leszek Dągowski Silin Morąg 453/86 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
176. Matyld Jaśko Dobrocinek Morąg 154/2 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
177. Renata Głowacka Ostróda Ostróda 79/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
178. Krystyna Kiełek Mysłaki Miłakowo 50/9 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
179. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 121/4 Linia kablowa   Organ nie wniósl sprzeciwu
180. Krzysztof Gęstwicki Ostróda Ostróda 135/13 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
181. Bogusław Odak Ostróda Ostróda 125/5 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósłs sprzeciwu
182. Małgorzata Połomka Ostróda Ostróda 420 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
183. PH NEW AGE Marek Tokarski Pelnik Łukta 468/3 Budynek mieszkalny jednorodzinny    Organ nie wniósl sprzeciwu
184. Sławomir Bzdak Morąg Morąg 39 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
185. Czmuda Group             Sp. z o.o. Sople Małdyty 136/12 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
186. Energa-Operator S.A. Wirwajdy Ostróda 20 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
187. Energa-Operator S.A. Stare Jabłonki Ostróda 2/3 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
188. Energa-Operator S.A. Stare Jabłonki Ostróda 3194/4 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
189. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 41/3,41/4 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
190. Grzegorz Adamski Ostróda Ostróda 187/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
191. Beata i Mieczysław Janowscy Lubajny Ostróda 129/28 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
192. Joanna Papiernik Frygnowo Grunwald 229/3 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
193. Energa-Operator S.A. Leszcz Dąbrówno 83,61/1,3242/2,62/4,84/2,86,65/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
194. Lactima            Sp. z o.o. Morąg Morąg 260/11 Kontenerowa stacja transformatorowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
195. Wspólnota Mieszkanowa Morąg Morag 809 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
196. Energa-Operator S.A. Omin Grunwald 17/15 Przebudowa stacji transformatorowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
197. Generon     Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 129/21 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
198. Zbigniew Maliszewski Pietrzwałd Ostróda 156 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
199. Adam Wróbel Ostróda Ostróda 7/4 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
200. Daniel Klinicki Pietrzwałd Ostróda 159 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
201. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 209,130/10 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
202. Mariusz Lampkowski Ostróda Ostróda 155/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
203. Energa -Operator S.A. Kitnowo Grunwald 7/2,7/5 Budowa sieci   Organ nie wniósł sprzeciwu
204. Krzysztof Zdanowicz Morąg Morąg 521 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
205. Energa-Operator S.A Lubajny Ostróda 209,130/10 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósl sprzeciwu
206. Diana Musiał-Dacków Plichta  Łukta 168 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
207. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 38/6,39/5,42/32,44/2,98/1,98/2,150/3 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
208. Jadwiga Szefler Pelnik Łukta 137/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
209. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 7/5,7/6,7/7,7/10,71 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
210. PSG               Sp. z o.o. Wysoka Wieś Ostróda 42,20/11,20/9,20/8,20/5,20/3 Gazociąg ś/c i przyłącze gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
211. Tadeusz Kaliszczak Ostróda Ostróda 25/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
212. Gabriela Sawicka Kajkowo Ostróda 82/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
213. Bożena Król Wałdowo Ostróda 141/10 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
214. Anna Kula Samborówko Ostróda 659/3,659/5 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
215. Energa-Operator S.A. Sambród Małdyty 325/2,286/1 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
216. Leszek Dereszkiewicz Ostróda Ostróda 23/13 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
217. Energa-Operator S.A. Ględy Łukta 89/4,94,80/5,80/7,84,77/3 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
218. Henryk Daszkowski Miłomłyn Miłomłyn 499/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
219. Paweł Stępniak Celina Rucińska Dąbrówno Dąbrówno 319 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
220. MABK             Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 135/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
221. Tomasz Maryniak Miłomłyn Miłomłyn 347 Wewnętrzna instacja gazowa    Organ nie wniósł spzreciwu
222. Bernardyna Rzeszotalska Ostróda Ostróda 124/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
223. Dawid Gumiński Samborowo Ostróda 618/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
224. Danuta Kamińska Morąg Morąg 715/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
225. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 341/1,934/2,42/9,86/24 Obiekt liniowy   Organ nie wniósł sprzeciwu
226. Grażyna Kędzierska Kątno Ostróda 5/69 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
227. Gmina Ostróda Wałdowo Ostróda 141/104,141/112,141/115,141/28,172/44,172/45 Linia energetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
228. Gmina Ostróda Międzylesie Ostróda 357/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
229. Michał Miecznicki Swojki Łukta 357/15 Budynek mieszkalno-gospodarczy Sprzeciw 07.10.2021r.  
230. Gmina Miłomłyn Liwa-Lubień Miłomłyn 101,104,122,3123/3 Sieć wodociągowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
232. Jan i Marzanna Hurman Miłakowo Miłakowo 399 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
233. Jan Rybiński Grabinek Ostróda   Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
234. Energa-Operator S.A. Maliniak Morąg 149/1,167/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
235. Ryszard Bojarski Morąg Morąg 112 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
236. Jan Łozniewski Wałdowo Ostróda   Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
237. PWiK             Sp. z po.o. Morąg Morąg 517/9 Siec wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
238. Aleksandra Orłowska Stare Miasto Dąbrówno 196/1,191/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
239. Marek Kamiński Zwierzewo Ostróda 278/18 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
240. MPEC              Sp. z o.o. Morąg Morąg 98 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
241. MPEC         Sp. z o.o. Miłakowo Miłakowo 338/1,361/7 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
242. MPEC            Sp. z o.o. Morąg Morąg 100/14 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
243. MPEC           Sp. z o.o. Morąg Morąg 100/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
244. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 506 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
245. Sławomir Drzymalski Lubajny Ostróda 133/10 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
246. Stanisław Bojaruniec Ostróda Ostróda 56/3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
247. Tomasz Sobczak Samborowo Ostróda 506/16 Zewnętrzn ai wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
248. Wspólnota Mieszkaniowa Morąg Morąg 1-272/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
249. Anna i Arkadiusz Klimkowscy Morąg Morąg 178/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
250. Karolina Dota Ostróda Ostrróda 14/15 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
251. Michał Wiechowski Morąg Morąg 155/4 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
252. Energa-Operator S.A. Kretowiny Morąg 438,445/1,439/56,450,2450/3,484,1451/10,451/9,451/6,451/5,451/2,451/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
253. Ewa Misztal Ostróda Ostróda 84/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
254. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 27/1,65,71 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
255. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 15/4,30/1,31,32,33/3,65 Przebudowa stacji transformatorowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
256. Energa-Operator S.A. Żabi Róg Morąg 6/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
257. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 380,387/51,445 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
258. Energa-Operator S.A. Grabin Ostróda 78/3 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
259. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 89/1,70/2,71/1 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
260. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 136/10143/19 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
261. Energa-Operatr S.A. Żabi Róg Morąg 28,8/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
262. Józef Wójciak Ostróda Ostróda 382 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
263. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 627/8,627/9,627/10 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
264. Paweł i Edyta Ostrowscy Zwierzewo Ostróda 287/7 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
265. Energa-Operator S.A. Komorowo Łukta 196/40,196/65 Odcinek sieci kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
266. Energa-Operator S.A. Zwierzewo Ostróda 211/9,270/6,50/5,48/15,48/18,48/21,48/22,48/24,48/26,48/27 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
267. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 107 Linia kablowa z szafką pomiarową   Organ nie wniósł sprzeciwu
268. Paweł Wolski Ostróda Ostróda 547 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
269. Stanisław Łucio Ostróda Ostróda 83/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
270. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 645/8,645/11,490/1,559,122/4 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
271. Energa-Operator S.A. Niebrzydowo Wielkie Morąg 97/6,97/5,99,100,101,111,112 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
272. Krzysztof Chęcinski Pietrzwałd Ostróda 212/8 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
273. Energa-Operator S.A. Wilnowo Morąg 10/2,10/4 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
274. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska  Miłomłyn 7/2,71,6/13 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
275. Sławomir Liszewski Ostróda Ostróda 22/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Wniosek wycofano
276. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 873/23 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
277. Bożena Lis Kajkowo Ostróda   Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
278. PSG           Sp. z o.o. Morąg Morąg 948/13,948/19,948/21,948/20,948/59,474/10 Budowa gazociągu PE i 2 przyłączy gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
279. Michał Wtulich Ostróda Ostróda 53/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Wniosek wycofano
280. Monika Czerwonka Kajkowo Ostróda 44/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
281. Eliza Popławska-Jodko Łukta Łukta 317/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
282. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 345/5,344/1,138/2,344/3 Sieć kablowa do zasilenia garaży   Organ nie wniósł sprzeciwu
283. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 380,387/51,445 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
284. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 595/15,595/13,595/88 Linia kablowa do zasilenia altany działkowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
285. Energa-Operator S.A. Gucin Łukta obr.Mostkowo12/18,12/9,12/17,12/10,12/13,19/2,19/1,18,13/4,13/3,21,22/1,22/2,12/8,12/7,12/6,12/11,12/4,28,31/4,249 obr.Ględy192,192/3,192/11,192/12,192/13,192/9,192/6,142/3,138/10 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
286. Energa-Operator S.A. Łączno Morąg 131,138/2 Linia kablowa do zasilenia budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
287. Sylwia Orkiszewska Ostróda Ostróda 95/38 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
288. Sebastian Opaliński Ostróda Ostróda 101/16 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
289. Agnieszka Gutkowska Lubajny Ostróda 35/3 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
290. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 154/17,154/64,154/19,154/42 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
291. Józef Jarmakowicz Morąg Morąg 680/12 Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku handlowo-usługowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
292. Wioletta Stryjek Morąg Morąg 141/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
293. Energa-Operator S.A. Samin Dąbrówno 62/1,62/2,46/2,46/1,191,63/2,63/4,63/6,61,192,68 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
294. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 319/2,318 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
295. Gmina Morąg Maliniak Morąg 155/1 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
296. Katarzyna Nowicka Ostróda Ostróda 268/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
297. Daniel Zimnicki Ostróda Ostróda 150/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
298. Łukasz Baturo Ostróda Ostróda 126/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
299. Energa-Operator S.A. Boguchwały Miłakowo 44,43/2,43/1,57,39/2 Elektroenergetyczna linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
300. Energa-Operator S.A. Międzylesie Ostróda 258/1,327/1,266/109 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
301. Krystyna Chorzelewska Lipowo Ostróda 63/2 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
302. Monika Wiśniewska Kajkowo Ostróda 65/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
303. Marzena Zabłocka Morąg Morąg 124/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
304. Arkadiusz Blajda Naprom Ostróda 310/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
 305. Energa-Operator S.A. Swojki Łukta 384/1,381,427/,380,427,433/1 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
306. Jacek Śliwiński Lubajny Ostróda 135/14 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
307. Wspólnota Mieszkaniowa Morąg Morąg 2-99 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
308. Jarosław Piórkowski Szafranki Ostróda 310/37 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
309. Energa-Operator S.A. Słonecznik Morąg 58/3,115,117/1 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
310. Jadwiga i Lech Kalinowscy Ostróda Ostróda 95/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Wniosek wycofano
311. Energa-Operator S.A. Durąg Ostróda 244/7,244/17 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
312. Bartosz Bałabon Samborowo Ostróda 367/18 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
313. Natalia Remba Wałdowo Ostróda 141/46 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
314. Janina Stachowicz Ostróda Ostróda 20/48 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
315. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 132/1,131,162/2,108/1,123/3,7/1,163/3,54/1,54/4,169/10,55/4,55/2 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
316. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 184/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
317. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 438/4 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
318. Gmina Ostróda Kątno Ostróda 83/1,77/1,130,85/52,85/9,85/62,85/60 Linia energetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
319. Wioletta Falkowska Ostróda Ostróda 127 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
320. Energa-Operator S.A. Leszcz Dąbrówno 4/7,4/6,4/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
321. Energa-Operator S.A. Maliniak Morąg 149/1 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych   Organ nie wniósł sprzeciwu
322. Energa-Operator S.A. Międzylesie Ostróda 262/4,262/6,262/58 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
323. Zbigniew Skiba Ostróda Ostróda 110/34 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
324. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 506/3,558,506/16,506/17 Przebudowa sieci napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
325. Joanna Szumska Kajkowo Ostróda 36/21 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
326. Piotr Boczkowski Kretowiny Morąg 502 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
327. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 945/1 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
328. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 421,358/2,358/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
329. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 219/1,300 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
330. Energa-Operator S.A. Durąg Ostróda 73/1,72,73/6 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
331. Lena Konczanin Międzylesie Ostróda 255/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
332. Czesław Trojakowski Ostróda Ostróda 42/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
333. Energa-Operator S.A. Wilnowo Morąg 118/20,118/33,118/7,118/10,118/19,137 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
334. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 47/26,47/60 Sieć kablowa n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
335. Energa-Operator S.A. Szyldak Ostróda 68/27,68/22,68/23 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
336. Energa-Operator S.A. Szymanówko Małdyty 196/6 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
337. Janina Malinowska Ostróda Ostróda 696 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
338. Energa-Operator S.A. Słonecznik Morąg 431/7,431/10,431/8,271,262/2,212,369/1,371/1,255,245/1,243/3,240,237,431/14,431/9,259,276,262/1,387,368/1,294/2,252/1,246,242,239,254 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
339. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 3237/5,204/7,206/11,206/5,207/1,207/2,208/1,302,309/1,328/1,328/6,332,333/1,706,91/5 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
340. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 22/2,23/11,23/12,31/10,31/3,31/6,33/3,33/4,33/6,33/9,43/1,44/26,44/9 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
341. Energa-Operator S.A. Jędrychówko Morąg 389 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
342. Energa-Operator S.A. Ględy Łukta 66/13 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
343. Energa-Operator S.A. Gulbity Morąg 93,76/51 Linia kablowa    Organ nie wniósł sprzeciwu
344. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 73/1,70/26 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
345. Energa-Operator S.A. Pleśno Małdyty 50,51,30,53 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
346. Renata Żywicka Małdyty Małdyty 132/3,132/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
347. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 313,1054 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
348. Energa-Operator S.A. Antoniewo Morąg 47/8,47/22 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
349. Mirosław Gutowski Ostróda Ostróda 66/91 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
350. Energa-Operator S.A. Zwierzewo Ostróda 279/24,279/25 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
351. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 221,678/11,678/7,678/15,238/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
352. Energa-Operator S.A. Durąg Ostróda 247/1,98/6,98/7,98/8 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
353. Andrzej Turowski Kajkowo Ostróda 228/32 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
354. Gmina Morąg Jędrychówko Morąg 391, 398/3, 399/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósl sprzeciwu
355. Gmina Morąg Złotna Morąg 239,269/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
356. Energa-Operator  S.A. Miłomłyn Miłomłyn 62/2,65/17 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
357. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 26/16,941/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
358. Zuzanna Subocz Ostróda Ostróda 662/1 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
359. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 7/8,7/10,7/11,7/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
360. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 112/12,115/6,9/18 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
361. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 86/47,88/1 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu