Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2021 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty

 
Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
  1. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 61/6,93/38 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  2. Łukasz Łukasiuk Bogaczewo Morąg 31/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
  3. Jarosław Lamparski Ostróda Ostróda 260/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  4. Energa -Operator S.A. Jędrychówko Morąg 143,163,159,161,160,165/3,165/1,124,121,174,173,172,171/1 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
  5. Anna Klonowska Ostróda Ostróda 92/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  6. Kamila Krawczyk Ostróda Ostróda 81/2 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  7. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 129,139,140,675/5 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  8. Energa -Operator S.A. Pelnik  Łukta 124/2,126/3,3087/19,495/3,495/7 Elektroenergetryczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  9. Justyna Filipiuk Ostróda Ostróda 79 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  10. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 33,41/7,41/6 Sieć kablowa n/ć   Organ nie wniósł sprzeciwu
  11. Wacław Dawidczyk Ostróda Ostróda 416 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  12. Energa-Operator S.A. Liwa Miłomłyn 3123/2,3123/3,460,470,469,3123/23,468 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
  13. Sabina Szyperska Ostróda Ostróda 7/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  14. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 595/1,595/3,608,612,618,607/4 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
  15. Energa-Operator S.A. Domkowo Grunwald 236/8,160,64/5,64/4,64/3 Siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  16. Daniel Gałązka Ostróda Ostróda 34/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  17. Energa-Operator S.A.  Bramka Morag 151,111/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  18. Maciej Karbowski Ostróda Ostróda 92/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  19. Piotr Boczkowski Kretowiny Morag 502 Instalaja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  20. Energa-Opertaor S.A. Dąbrówno Dąbrówno 613/1,613/10,613/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  21. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 124,611/16,611/18,611/19,611/20,611/25 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  22. Energa-Operator S.A. Kozia Wólka Małdyty 3210/3,3210/4,3210/10,3217,3218 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  23. Enega-Operator S.A. Kątno Ostróda 85/52,85/27,85/29 Siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  24. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 201/10,201/31 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  25. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 100,101,104/6,104/4 Budowa obiektu liniowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
  26. Krzysztof Wiszowaty Ostróda Ostróda 175/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie vwniósł sprzeciwu
  27. Energa-Operator S.A. Omin Grunwald 17/15,17/27,17/28,17/29,17/31 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
  28. Enega-Operator S.A. Wilamowo Małdyty 54/1,53/42 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  29. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 620/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  30. Wioletta Pałasz Morąg Morąg 804 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  31. Energa-Operator S.A. Bramka,Bogaczewo Morąg 326/3,326/8,326/14,326/15,326/16,326/17,326/18,326/19,326/20,326/37 Przebudowa linii  kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  32. Energa-Operator S.A. Durąg Ostróda 52/3,52/5 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  33. Expo Mazury Ostróda Ostróda 197/2,196/14,196/15,196/16 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  34. Energa-Operator S.A. Jędrychówko Morąg 3220/1,3220/2,390,387/2,389,388/2 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
  35. Energa-Operator S.A. Wysoka Wieś Ostróda 22/2 Linia napowietrzna   Organ nie wniósł sprzeciwu
  36. PSG o/Olsztyn Kajkowo Ostróda 52/7,45/12,52/23 Gazociąg n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
  37. PSG o/Olsztyn Naprom Ostróda 341,310/3 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
  38. Piotr Duda Ostróda Ostróda 122 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  39. Łukasz Wójtowicz Ostróda Ostróda 89-9,89-10 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  40. Halina Zagrobelna Miłakowo Miłakowo 590/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  41. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 155/2,47/29 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  42. Jakub Skirzewski Ostróda Ostróda 20/106 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  43, Energa-Operator S.A. Bramka  Morąg 38,33,34/1,45,829,28 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
  44. Bożena Tomaszewska Morag Morąg 657 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  45. Energa-Operator S.A. Grabinek Ostróda 128,249/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  46. Marta Mleczko-Flisiak Ostróda Ostróda 72/66 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  47. Elżbieta Redondo Ostróda Ostróda 176/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  48. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 50/36,50/41,53 Elektroenergetyczna siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  49. Energa-Operator S.A. Liwa Miłomłyn 245,246,249,250/1,243/1,202,160,161,162/1,162/2,162/3,163/2,165/1,256,257,263/1,263/2,263/3,262/5 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  50. Jerzy Bernatek Miłomłyn Miłomłyn 255/12 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
  51. Robert Górski  Nowe Ramoty Łukta 196/101 Zewnęrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  52. Katarzyna Mikołajczyk Samborowo Ostróda 614/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  53. Iwona Hamulecka Morąg Morąg 921 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  54. Małgorzata Krajewska-Błaszczyk Morąg Morąg 37/10 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  55. Barbara Zalewska Worliny Łukta 228/20 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  56. Sławomir Białkowski Ostróda Ostróda 736 Zewętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  57. Jerzy Brzostek Samborowo Ostróda 618/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  58. Katarzyna Królak Morąg Morag 559 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  59. Bogusława Kaszkur Morąg Morag 20 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  60. PWiK             Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 102/3 Przebudowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  61. Cecylia Kotlicka Ostróda Ostróda 27/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  62. El-Invest      Sp. z o.o. Samborowo Ostróda 557/1,524/5,516,3218/1 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
  63. Milena i Marcin Oziero Samborowo  Ostróda 194/19,194/11 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  64. Energa-Operator S.A. Jurki Morag 195/2,219,286,284 Przebudowa stacji,rozbiórka linii,budowa sieci   Organ nie wniósł sprzeciwu
  65. Barbara Turczyńska Bogaczewo Morąg 90/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  66. Jarosław Hałanicz Morąg Morąg 12/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  67. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 284/38 Przebudowa stacji transformatorowej Sprzeciw dn. 27.04.2021  
  68. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 620/2,925/3 Elektrenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  69. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 184,179/7 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  70. Kamila Lewalska Miłomłyn Miłomłyn 57/9 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  71. Energa-Operator S.A. Mielno Grunwald 81/3,81/28,81/35 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  72. Energa-Operator S.A. Pelnik Łukta 53/4,52 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  73. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 207/16 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
  74. Krzysztof Kocięda Mebelux Ostróda Ostróda 154/17 Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  75. Energa-Operator S.A. Samborowo  Ostróda 676/41 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  76. Energa-Operator S.A. Sople Małdyty 336/14,336/13,336/10 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  77. Energa-Operator S.A. Żabi Róg Morąg 10/8,10/7,28,14/2 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  78. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 472/1,99/4,100 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  79. Paweł Tanajno           Agnieszka Pabich-Tanajno Gil Mały Miłomłyn 6/1,6/2 Budynek mieszkalny jednorodzinny Sprzeciw dn. 22.06.2021  
  80. Michał i Iwona Markuszewscy Miłakowo Miłakowo 524/3,524/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  81. Energa-Operator S.A. Kątno Ostróda 5/69 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  82. Radosław Czarnecki Miłakowo Miłakowo 576/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  83. Energa-Operator S.A. Międzylesie Ostróda 263/2,3094/9,327/2,329 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  84. Arkadiusz Kiński Ostróda Ostróda 28/501 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  85. Zuzanna Jaworska Ostróda Ostróda 91 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  86. Joanna i Krzysztof Zawiccy Morąg Morag 475/3,475/1,948/29 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  87. Dariusz Kawiorski Ostróda Ostróda 46 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  88. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 612/5,448/17 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  89. Energa-Operataor S.A. Ornowo Ostróda 337,202/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  90. MPEC             Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 9/47,9/49,9/50,207 Osiedlowa sieć ciepłownicza   Organ nie wniósł sprzeciwu
  91. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 107,88/85,88/68 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  92. Energa-Opertaor S.A. Stare Bolity Miłakowo 1/15,1/30,1/5,1/28 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  93. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 207,80/5,80/2,51/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  94. Energa-Operator S.A. Molza Łukta 45,50/1,50/2,50/4,51/1,323/1,324 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  95. Energa-Operator S.A. Lipowa Góra Grunwald 236,231,230,208/1,226,227,3192/1,224 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  96. Energa-Opertaor S.A. Mielno Grunwald 195/24,195/27,195/61,195/79 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  97. Energa-Opertaor S.A. Tyrowo Ostróda 280/4,279/7,290,291 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  98. Jerzy Wacławski Majdany Wielkie Miłomłyn 281 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  99. PSG               Sp. z o.o. Naprom Ostróda 103,194,96/1 Gazociąg ś/c i przyłacze gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
  100. PSG              Sp. z o.o. Lipowo Ostróda 167,160,63/2 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
  101. Energa-Operatpr S.A. Ostróda Ostróda 155/1,159/13,176,169/33 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  102. Stanisław Martwig Morąg Morąg 786 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  103. Energa-Operator S.A. Maliniak Morag 65/4,66/1,66/2,66/3 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  104. Energa-Operator S.A. Trokajny Miłakowo 8/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  105. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 316/9,316/16,316/11,311,454/8 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  106. Hubert Osuchowski Łączno Morąg 252/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  107. Grzegorz Uścinowicz Ostróda Ostróda 525/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  108. Anna Arciszewska Ostróda Ostróda 52/3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  109. Anna Monist Ostróda Ostróda 108/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  110. Energa-Opeartor S.A. Międzylesie gm. Ostróda 261/1 Sieć kablowa   Organ niw wniósł sprzeciwu
  111. Energa-Opertaor S.A. Mielno Grunwald 108/5,108/2,108/1,140/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  112. Agnieszka Szczepańska Ostróda Ostróda 87/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  113. Krystyna Berger Ostróda Ostróda 27/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  114. Beata Florczak Ostróda Ostróda 383 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  115. Zofia Błaszczyk Ostróda Ostróda 37/1,37/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  116. Energa-Opertaor S.A. Żabi Róg Morąg 232,235,427 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  117. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 164,104/7 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  118. Energa-Operator S.A. Pelnik Łukta 32/5,32/6 Sieć kablowa    Organ nie wniósł sprzeciwu
  119. Stanisław Raczyński Pietrzwałd Ostróda 161 Zewnętrzna i wewnęrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  120. Konrad Kos Ostróda Ostróda 123 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  121. Elżbieta Szczepańska Ostróda Ostróda 129/11 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  122. Piotr Bardłowski Ostróda Ostróda 3/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  123. Magdalena Krasula Stare Jabłonki Ostróda 3244/33 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  124. Joanna Chodzińska Ostróda Ostróda 185/1 Wewnętrzna instalcja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  125. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 595/20,595/86 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  126. Energa-Opertator S.A. Sople Małdyty 2/27,1/30,1/27,1/19 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  127. Energa-Operator S.A. Lichtajny Ostróda 80/25,80/36 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  128. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 190/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  129. Ewa Sawicka Samborowo Ostróda 645/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  130. Tomasz Szabat Ostróda Ostróda 194/3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  131. Jolanta Zawadzka Ostróda Ostróda 66/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  132. Justyna Brdak Ostróda Ostróda 174 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  133. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 397,57 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  134. Energa -Operator S.A. Lubajny Ostróda 129/24,129/26,129/29 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  135. Energa-Operator S.A. Worliny Łukta 210/5,177/1,88,89/7 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  136. Elżbieta Śliwińska Ostróda Ostróda 79/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  137. Aneta Leśniak Winiec Miłomłyn 218/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  138. Kazimiera Walewska Ostróda Ostróda 62/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  139. Ewa Szczotka Wałdowo Ostróda 141/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  140. Tomasz Nowakowski Ostróda Ostróda 50/29 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  141. Dariusz Socha Morąg Morąg 3/24 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  142. Krzysztof Przewożny Samborowo Ostróda 430/21 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  143. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 43/12,81/3,81/6,81/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  144. Energa-Operator S.A. Ostrowite Dąbrówno 90,95/1,95/2,98/3,98/2,98/1 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  145. Marzena Krauzewicz Międzylesie Ostróda 266/14 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  146. Krystyna Siwkowska Ostróda Ostróda 84/29 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  147. Ewa Gorczyc Ostróda Ostróda 244/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  148. Michał Szczepanik Samborowo Ostróda 506/5,506/16,506/17 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna   Organ nie wniósł sprzeciwu
  149. PSG              Sp. z o.o. Morag Morąg 31,15/1,15/2 Sieć gazowa n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
  150. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 948/44,515,516/5,516/7,516/8 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  151. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 104/11,127 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  152. Eliza Popławska-Jodko Łukta Łukta 317/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
  153. Energa-Operator S.A. Ostrowite Dąbrówno 45/4,45/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  154. Dariusz Forysiewski Ostróda Ostróda 194/8 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  155. Energa-Operator S.A. Łączno Morąg 362,372/4,372/8 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  156. Energa-Operator S.A. Turznica Ostróda 195,202/1,207/6 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  157. Ewa Swat Ostróda Ostróda 79/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  158. Joanna i Jarosław Ruczyńscy Elgnowo Dąbrówno 233 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
  159. Teresa Zwolińska Ostróda Ostróda 66/17 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  160. Halina Smirnow Niebrzydowo Wielkie Morąg 287/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  161. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 675/52,675/41 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  162. Anna i Piotr Gackowscy Ostróda Ostróda 24/7,24/2 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  163. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 124/9,124/7,124/10 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  164. Elzbieta Graś Stare Jabłonki Ostróda 75/1 Instalacja zbiornikowa na gaz płynny   Organ nie wniósł sprzeciwu
  165. Agnieszka Wawerka Morag Morąg 251 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  166. Sławomir Balcerowski Szafranki Ostróda 293 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł przeciwu
  167. Energa-Operator S.A. Szyldak Ostróda 66/2,67/5,68/6,68/7,68/8,68/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  168. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 238/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  169. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 367/10,367/18 Budowa linii kablowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
  170. Józef Jakimenko Dąbrówno Dąbrówno 82/53 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  171. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 276/6,272/10,272/11,272/17,272/16,272/13 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  172. Energa-Operator S.A. Silin Morąg 453/70,453/112,453/127,453/114,453/126,453/117 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  173. Elżbieta Gazda Miłomłyn Miłomłyn 150/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  174. Energa-Operator S.A. Liksajny Miłomłyn 107,138/5,138/21,138/19,138/18 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  175. Leszek Dągowski Silin Morąg 453/86 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  176. Matyld Jaśko Dobrocinek Morąg 154/2 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  177. Renata Głowacka Ostróda Ostróda 79/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  178. Krystyna Kiełek Mysłaki Miłakowo 50/9 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  179. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 121/4 Linia kablowa   Organ nie wniósl sprzeciwu
  180. Krzysztof Gęstwicki Ostróda Ostróda 135/13 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  181. Bogusław Odak Ostróda Ostróda 125/5 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósłs sprzeciwu
  182. Małgorzata Połomka Ostróda Ostróda 420 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  183. PH NEW AGE Marek Tokarski Pelnik Łukta 468/3 Budynek mieszkalny jednorodzinny    Organ nie wniósl sprzeciwu
  184. Sławomir Bzdak Morąg Morąg 39 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  185. Czmuda Group             Sp. z o.o. Sople Małdyty 136/12 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  186. Energa-Operator S.A. Wirwajdy Ostróda 20 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
  187. Energa-Operator S.A. Stare Jabłonki Ostróda 2/3 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
  188. Energa-Operator S.A. Stare Jabłonki Ostróda 3194/4 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
  189. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 41/3,41/4 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
  190. Grzegorz Adamski Ostróda Ostróda 187/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  191. Beata i Mieczysław Janowscy Lubajny Ostróda 129/28 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  192. Joanna Papiernik Frygnowo Grunwald 229/3 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  193. Energa-Operator S.A. Leszcz Dąbrówno 83,61/1,3242/2,62/4,84/2,86,65/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  194. Lactima            Sp. z o.o. Morąg Morąg 260/11 Kontenerowa stacja transformatorowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  195. Wspólnota Mieszkanowa Morąg Morag 809 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  196. Energa-Operator S.A. Omin Grunwald 17/15 Przebudowa stacji transformatorowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  197. Generon     Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 129/21 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  198. Zbigniew Maliszewski Pietrzwałd Ostróda 156 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  199. Adam Wróbel Ostróda Ostróda 7/4 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  200. Daniel Klinicki Pietrzwałd Ostróda 159 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  201. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 209,130/10 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  202. Mariusz Lampkowski Ostróda Ostróda 155/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  203. Energa -Operator S.A. Kitnowo Grunwald 7/2,7/5 Budowa sieci   Organ nie wniósł sprzeciwu
  204. Krzysztof Zdanowicz Morąg Morąg 521 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  205. Energa-Operator S.A Lubajny Ostróda 209,130/10 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósl sprzeciwu
  206. Diana Musiał-Dacków Plichta  Łukta 168 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
  207. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 38/6,39/5,42/32,44/2,98/1,98/2,150/3 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  208. Jadwiga Szefler Pelnik Łukta 137/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  209. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 7/5,7/6,7/7,7/10,71 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  210. PSG               Sp. z o.o. Wysoka Wieś Ostróda 42,20/11,20/9,20/8,20/5,20/3 Gazociąg ś/c i przyłącze gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
  211. Tadeusz Kaliszczak Ostróda Ostróda 25/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  212. Gabriela Sawicka Kajkowo Ostróda 82/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  213. Bożena Król Wałdowo Ostróda 141/10 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  214. Anna Kula Samborówko Ostróda 659/3,659/5 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  215. Energa-Operator S.A. Sambród Małdyty 325/2,286/1 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  216. Leszek Dereszkiewicz Ostróda Ostróda 23/13 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  217. Energa-Operator S.A. Ględy Łukta 89/4,94,80/5,80/7,84,77/3 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  218. Henryk Daszkowski Miłomłyn Miłomłyn 499/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  219. Paweł Stępniak Celina Rucińska Dąbrówno Dąbrówno 319 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  220. MABK             Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 135/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  221. Tomasz Maryniak Miłomłyn Miłomłyn 347 Wewnętrzna instacja gazowa    Organ nie wniósł spzreciwu
  222. Bernardyna Rzeszotalska Ostróda Ostróda 124/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  223. Dawid Gumiński Samborowo Ostróda 618/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  224. Danuta Kamińska Morąg Morąg 715/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  225. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 341/1,934/2,42/9,86/24 Obiekt liniowy   Organ nie wniósł sprzeciwu
  226. Grażyna Kędzierska Kątno Ostróda 5/69 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  227. Gmina Ostróda Wałdowo Ostróda 141/104,141/112,141/115,141/28,172/44,172/45 Linia energetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
  228. Gmina Ostróda Międzylesie Ostróda 357/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  229. Michał Miecznicki Swojki Łukta 357/15 Budynek mieszkalno-gospodarczy Sprzeciw 07.10.2021r.  
  230. Gmina Miłomłyn Liwa-Lubień Miłomłyn 101,104,122,3123/3 Sieć wodociągowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  232. Jan i Marzanna Hurman Miłakowo Miłakowo 399 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  233. Jan Rybiński Grabinek Ostróda   Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  234. Energa-Operator S.A. Maliniak Morąg 149/1,167/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  235. Ryszard Bojarski Morąg Morąg 112 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  236. Jan Łozniewski Wałdowo Ostróda   Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  237. PWiK             Sp. z po.o. Morąg Morąg 517/9 Siec wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  238. Aleksandra Orłowska Stare Miasto Dąbrówno 196/1,191/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  239. Marek Kamiński Zwierzewo Ostróda 278/18 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  240. MPEC              Sp. z o.o. Morąg Morąg 98 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  241. MPEC         Sp. z o.o. Miłakowo Miłakowo 338/1,361/7 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  242. MPEC            Sp. z o.o. Morąg Morąg 100/14 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  243. MPEC           Sp. z o.o. Morąg Morąg 100/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  244. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 506 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  245. Sławomir Drzymalski Lubajny Ostróda 133/10 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  246. Stanisław Bojaruniec Ostróda Ostróda 56/3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  247. Tomasz Sobczak Samborowo Ostróda 506/16 Zewnętrzn ai wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  248. Wspólnota Mieszkaniowa Morąg Morąg 1-272/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  249. Anna i Arkadiusz Klimkowscy Morąg Morąg 178/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  250. Karolina Dota Ostróda Ostrróda 14/15 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  251. Michał Wiechowski Morąg Morąg 155/4 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  252. Energa-Operator S.A. Kretowiny Morąg 438,445/1,439/56,450,2450/3,484,1451/10,451/9,451/6,451/5,451/2,451/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  253. Ewa Misztal Ostróda Ostróda 84/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  254. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 27/1,65,71 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  255. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 15/4,30/1,31,32,33/3,65 Przebudowa stacji transformatorowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  256. Energa-Operator S.A. Żabi Róg Morąg 6/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  257. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 380,387/51,445 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  258. Energa-Operator S.A. Grabin Ostróda 78/3 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  259. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 89/1,70/2,71/1 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  260. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 136/10143/19 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  261. Energa-Operatr S.A. Żabi Róg Morąg 28,8/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  262. Józef Wójciak Ostróda Ostróda 382 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  263. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 627/8,627/9,627/10 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  264. Paweł i Edyta Ostrowscy Zwierzewo Ostróda 287/7 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  265. Energa-Operator S.A. Komorowo Łukta 196/40,196/65 Odcinek sieci kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  266. Energa-Operator S.A. Zwierzewo Ostróda 211/9,270/6,50/5,48/15,48/18,48/21,48/22,48/24,48/26,48/27 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  267. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 107 Linia kablowa z szafką pomiarową   Organ nie wniósł sprzeciwu
  268. Paweł Wolski Ostróda Ostróda 547 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  269. Stanisław Łucio Ostróda Ostróda 83/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  270. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 645/8,645/11,490/1,559,122/4 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
  271. Energa-Operator S.A. Niebrzydowo Wielkie Morąg 97/6,97/5,99,100,101,111,112 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  272. Krzysztof Chęcinski Pietrzwałd Ostróda 212/8 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  273. Energa-Operator S.A. Wilnowo Morąg 10/2,10/4 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
  274. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska  Miłomłyn 7/2,71,6/13 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  275. Sławomir Liszewski Ostróda Ostróda 22/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Wniosek wycofano
  276. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 873/23 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
  277. Bożena Lis Kajkowo Ostróda   Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  278. PSG           Sp. z o.o. Morąg Morąg 948/13,948/19,948/21,948/20,948/59,474/10 Budowa gazociągu PE i 2 przyłączy gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
  279. Michał Wtulich Ostróda Ostróda 53/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Wniosek wycofano
  280. Monika Czerwonka Kajkowo Ostróda 44/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  281. Eliza Popławska-Jodko Łukta Łukta 317/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
  282. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 345/5,344/1,138/2,344/3 Sieć kablowa do zasilenia garaży   Organ nie wniósł sprzeciwu
  283. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 380,387/51,445 Linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
  284. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 595/15,595/13,595/88 Linia kablowa do zasilenia altany działkowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  285. Energa-Operator S.A. Gucin Łukta obr.Mostkowo12/18,12/9,12/17,12/10,12/13,19/2,19/1,18,13/4,13/3,21,22/1,22/2,12/8,12/7,12/6,12/11,12/4,28,31/4,249 obr.Ględy192,192/3,192/11,192/12,192/13,192/9,192/6,142/3,138/10 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  286. Energa-Operator S.A. Łączno Morąg 131,138/2 Linia kablowa do zasilenia budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
  287. Sylwia Orkiszewska Ostróda Ostróda 95/38 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  288. Sebastian Opaliński Ostróda Ostróda 101/16 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  289. Agnieszka Gutkowska Lubajny Ostróda 35/3 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  290. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 154/17,154/64,154/19,154/42 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  291. Józef Jarmakowicz Morąg Morąg 680/12 Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku handlowo-usługowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
  292. Wioletta Stryjek Morąg Morąg 141/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  293. Energa-Operator S.A. Samin Dąbrówno 62/1,62/2,46/2,46/1,191,63/2,63/4,63/6,61,192,68 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  294. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 319/2,318 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  295. Gmina Morąg Maliniak Morąg 155/1 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  296. Katarzyna Nowicka Ostróda Ostróda 268/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  297. Daniel Zimnicki Ostróda Ostróda 150/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  298. Łukasz Baturo Ostróda Ostróda 126/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  299. Energa-Operator S.A. Boguchwały Miłakowo 44,43/2,43/1,57,39/2 Elektroenergetyczna linia kablowa do zasilenia budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
  300. Energa-Operator S.A. Międzylesie Ostróda 258/1,327/1,266/109 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  301. Krystyna Chorzelewska Lipowo Ostróda 63/2 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  302. Monika Wiśniewska Kajkowo Ostróda 65/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  303. Marzena Zabłocka Morąg Morąg 124/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  304. Arkadiusz Blajda Naprom Ostróda 310/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
   305. Energa-Operator S.A. Swojki Łukta 384/1,381,427/,380,427,433/1 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  306. Jacek Śliwiński Lubajny Ostróda 135/14 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  307. Wspólnota Mieszkaniowa Morąg Morąg 2-99 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  308. Jarosław Piórkowski Szafranki Ostróda 310/37 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  309. Energa-Operator S.A. Słonecznik Morąg 58/3,115,117/1 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  310. Jadwiga i Lech Kalinowscy Ostróda Ostróda 95/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Wniosek wycofano
  311. Energa-Operator S.A. Durąg Ostróda 244/7,244/17 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  312. Bartosz Bałabon Samborowo Ostróda 367/18 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  313. Natalia Remba Wałdowo Ostróda 141/46 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  314. Janina Stachowicz Ostróda Ostróda 20/48 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  315. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 132/1,131,162/2,108/1,123/3,7/1,163/3,54/1,54/4,169/10,55/4,55/2 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  316. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 184/9 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  317. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 438/4 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  318. Gmina Ostróda Kątno Ostróda 83/1,77/1,130,85/52,85/9,85/62,85/60 Linia energetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
  319. Wioletta Falkowska Ostróda Ostróda 127 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  320. Energa-Operator S.A. Leszcz Dąbrówno 4/7,4/6,4/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  321. Energa-Operator S.A. Maliniak Morąg 149/1 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych   Organ nie wniósł sprzeciwu
  322. Energa-Operator S.A. Międzylesie Ostróda 262/4,262/6,262/58 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  323. Zbigniew Skiba Ostróda Ostróda 110/34 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  324. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 506/3,558,506/16,506/17 Przebudowa sieci napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  325. Joanna Szumska Kajkowo Ostróda 36/21 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  326. Piotr Boczkowski Kretowiny Morąg 502 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
  327. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 945/1 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  328. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 421,358/2,358/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  329. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 219/1,300 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  330. Energa-Operator S.A. Durąg Ostróda 73/1,72,73/6 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  331. Lena Konczanin Międzylesie Ostróda 255/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  332. Czesław Trojakowski Ostróda Ostróda 42/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  333. Energa-Operator S.A. Wilnowo Morąg 118/20,118/33,118/7,118/10,118/19,137 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  334. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 47/26,47/60 Sieć kablowa n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
  335. Energa-Operator S.A. Szyldak Ostróda 68/27,68/22,68/23 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  336. Energa-Operator S.A. Szymanówko Małdyty 196/6 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  337. Janina Malinowska Ostróda Ostróda 696 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  338. Energa-Operator S.A. Słonecznik Morąg 431/7,431/10,431/8,271,262/2,212,369/1,371/1,255,245/1,243/3,240,237,431/14,431/9,259,276,262/1,387,368/1,294/2,252/1,246,242,239,254 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  339. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 3237/5,204/7,206/11,206/5,207/1,207/2,208/1,302,309/1,328/1,328/6,332,333/1,706,91/5 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  340. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 22/2,23/11,23/12,31/10,31/3,31/6,33/3,33/4,33/6,33/9,43/1,44/26,44/9 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
  341. Energa-Operator S.A. Jędrychówko Morąg 389 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  342. Energa-Operator S.A. Ględy Łukta 66/13 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  343. Energa-Operator S.A. Gulbity Morąg 93,76/51 Linia kablowa    Organ nie wniósł sprzeciwu
  344. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 73/1,70/26 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  345. Energa-Operator S.A. Pleśno Małdyty 50,51,30,53 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  346. Renata Żywicka Małdyty Małdyty 132/3,132/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  347. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 313,1054 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  348. Energa-Operator S.A. Antoniewo Morąg 47/8,47/22 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  349. Mirosław Gutowski Ostróda Ostróda 66/91 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  350. Energa-Operator S.A. Zwierzewo Ostróda 279/24,279/25 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  351. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 221,678/11,678/7,678/15,238/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  352. Energa-Operator S.A. Durąg Ostróda 247/1,98/6,98/7,98/8 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  353. Andrzej Turowski Kajkowo Ostróda 228/32 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  354. Gmina Morąg Jędrychówko Morąg 391, 398/3, 399/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósl sprzeciwu
  355. Gmina Morąg Złotna Morąg 239,269/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  356. Energa-Operator  S.A. Miłomłyn Miłomłyn 62/2,65/17 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  357. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 26/16,941/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  358. Zuzanna Subocz Ostróda Ostróda 662/1 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  359. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 7/8,7/10,7/11,7/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  360. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 112/12,115/6,9/18 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
  361. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 86/47,88/1 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.