Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2021 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty

Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 61/6,93/38 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
2. Łukasz Łukasiuk Bogaczewo Morąg 31/1 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
3. Jarosław Lamparski Ostróda Ostróda 260/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
4. Energa -Operator S.A. Jędrychówko Morąg 143,163,159,161,160,165/3,165/1,124,121,174,173,172,171/1 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
5. Anna Klonowska Ostróda Ostróda 92/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
6. Kamila Krawczyk Ostróda Ostróda 81/2 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 129,139,140,675/5 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
8. Energa -Operator S.A. Pelnik  Łukta 124/2,126/3,3087/19,495/3,495/7 Elektroenergetryczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
9. Justyna Filipiuk Ostróda Ostróda 79 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
10. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 33,41/7,41/6 Sieć kablowa n/ć   Organ nie wniósł sprzeciwu
11. Wacław Dawidczyk Ostróda Ostróda 416 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
12. Energa-Operator S.A. Liwa Miłomłyn 3123/2,3123/3,460,470,469,3123/23,468 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
13. Sabina Szyperska Ostróda Ostróda 7/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
14. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 595/1,595/3,608,612,618,607/4 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
15. Energa-Operator S.A. Domkowo Grunwald 236/8,160,64/5,64/4,64/3 Siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
16. Daniel Gałązka Ostróda Ostróda 34/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
17. Energa-Operator S.A.  Bramka Morag 151,111/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
18. Maciej Karbowski Ostróda Ostróda 92/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
19. Piotr Boczkowski Kretowiny Morag 502 Instalaja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
20. Energa-Opertaor S.A. Dąbrówno Dąbrówno 613/1,613/10,613/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
21. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 124,611/16,611/18,611/19,611/20,611/25 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
22. Energa-Operator S.A. Kozia Wólka Małdyty 3210/3,3210/4,3210/10,3217,3218 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
23. Enega-Operator S.A. Kątno Ostróda 85/52,85/27,85/29 Siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
24. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 201/10,201/31 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
25. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 100,101,104/6,104/4 Budowa obiektu liniowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
26. Krzysztof Wiszowaty Ostróda Ostróda 175/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie vwniósł sprzeciwu
27. Energa-Operator S.A. Omin Grunwald 17/15,17/27,17/28,17/29,17/31 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
28. Enega-Operator S.A. Wilamowo Małdyty 54/1,53/42 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
29. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 620/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
30. Wioletta Pałasz Morąg Morąg 804 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
31. Energa-Operator S.A. Bramka,Bogaczewo Morąg 326/3,326/8,326/14,326/15,326/16,326/17,326/18,326/19,326/20,326/37 Przebudowa linii  kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
32. Energa-Operator S.A. Durąg Ostróda 52/3,52/5 Elektroenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
33. Expo Mazury Ostróda Ostróda 197/2,196/14,196/15,196/16 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
34. Energa-Operator S.A. Jędrychówko Morąg 3220/1,3220/2,390,387/2,389,388/2 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
35. Energa-Operator S.A. Wysoka Wieś Ostróda 22/2 Linia napowietrzna   Organ nie wniósł sprzeciwu
36. PSG o/Olsztyn Kajkowo Ostróda 52/7,45/12,52/23 Gazociąg n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
37. PSG o/Olsztyn Naprom Ostróda 341,310/3 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
38. Piotr Duda Ostróda Ostróda 122 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
39. Łukasz Wójtowicz Ostróda Ostróda 89-9,89-10 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
40. Halina Zagrobelna Miłakowo Miłakowo 590/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
41. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 155/2,47/29 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
42. Jakub Skirzewski Ostróda Ostróda 20/106 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
43, Energa-Operator S.A. Bramka  Morąg 38,33,34/1,45,829,28 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
44. Bożena Tomaszewska Morag Morąg 657 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
45. Energa-Operator S.A. Grabinek Ostróda 128,249/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
46. Marta Mleczko-Flisiak Ostróda Ostróda 72/66 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
47. Elżbieta Redondo Ostróda Ostróda 176/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
48. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 50/36,50/41,53 Elektroenergetyczna siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
49. Energa-Operator S.A. Liwa Miłomłyn 245,246,249,250/1,243/1,202,160,161,162/1,162/2,162/3,163/2,165/1,256,257,263/1,263/2,263/3,262/5 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
50. Jerzy Bernatek Miłomłyn Miłomłyn 255/12 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
51. Robert Górski  Nowe Ramoty Łukta 196/101 Zewnęrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
52. Katarzyna Mikołajczyk Samborowo Ostróda 614/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
53. Iwona Hamulecka Morąg Morąg 921 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
54. Małgorzata Krajewska-Błaszczyk Morąg Morąg 37/10 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
55. Barbara Zalewska Worliny Łukta 228/20 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
56. Sławomir Białkowski Ostróda Ostróda 736 Zewętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
57. Jerzy Brzostek Samborowo Ostróda 618/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
58. Katarzyna Królak Morąg Morag 559 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
59. Bogusława Kaszkur Morąg Morag 20 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
60. PWiK             Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 102/3 Przebudowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
61. Cecylia Kotlicka Ostróda Ostróda 27/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
62. El-Invest      Sp. z o.o. Samborowo Ostróda 557/1,524/5,516,3218/1 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
63. Milena i Marcin Oziero Samborowo  Ostróda 194/19,194/11 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
64. Energa-Operator S.A. Jurki Morag 195/2,219,286,284 Przebudowa stacji,rozbiórka linii,budowa sieci   Organ nie wniósł sprzeciwu
65. Barbara Turczyńska Bogaczewo Morąg 90/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
66. Jarosław Hałanicz Morąg Morąg 12/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
67. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 284/38 Przebudowa stacji transformatorowej Sprzeciw dn. 27.04.2021  
68. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 620/2,925/3 Elektrenergetyczna sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
69. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 184,179/7 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
70. Kamila Lewalska Miłomłyn Miłomłyn 57/9 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
71. Energa-Operator S.A. Mielno Grunwald 81/3,81/28,81/35 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
72. Energa-Operator S.A. Pelnik Łukta 53/4,52 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
73. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 207/16 Przebudowa linii   Organ nie wniósł sprzeciwu
74. Krzysztof Kocięda Mebelux Ostróda Ostróda 154/17 Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
75. Energa-Operator S.A. Samborowo  Ostróda 676/41 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
76. Energa-Operator S.A. Sople Małdyty 336/14,336/13,336/10 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
77. Energa-Operator S.A. Żabi Róg Morąg 10/8,10/7,28,14/2 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
78. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 472/1,99/4,100 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
79. Paweł Tanajno           Agnieszka Pabich-Tanajno Gil Mały Miłomłyn 6/1,6/2 Budynek mieszkalny jednorodzinny Sprzeciw dn. 22.06.2021  
80. Michał i Iwona Markuszewscy Miłakowo Miłakowo 524/3,524/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
81. Energa-Operator S.A. Kątno Ostróda 5/69 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
82. Radosław Czarnecki Miłakowo Miłakowo 576/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
83. Energa-Operator S.A. Międzylesie Ostróda 263/2,3094/9,327/2,329 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
84. Arkadiusz Kiński Ostróda Ostróda 28/501 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
85. Zuzanna Jaworska Ostróda Ostróda 91 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
86. Joanna i Krzysztof Zawiccy Morąg Morag 475/3,475/1,948/29 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
87. Dariusz Kawiorski Ostróda Ostróda 46 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
88. Energa-Operator S.A. Dąbrówno Dąbrówno 612/5,448/17 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
89. Energa-Operataor S.A. Ornowo Ostróda 337,202/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
90. MPEC             Sp. z o.o. Ostróda Ostróda 9/47,9/49,9/50,207 Osiedlowa sieć ciepłownicza   Organ nie wniósł sprzeciwu
91. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 107,88/85,88/68 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
92. Energa-Opertaor S.A. Stare Bolity Miłakowo 1/15,1/30,1/5,1/28 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
93. Energa-Operator S.A. Kajkowo Ostróda 207,80/5,80/2,51/1 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
94. Energa-Operator S.A. Molza Łukta 45,50/1,50/2,50/4,51/1,323/1,324 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
95. Energa-Operator S.A. Lipowa Góra Grunwald 236,231,230,208/1,226,227,3192/1,224 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
96. Energa-Opertaor S.A. Mielno Grunwald 195/24,195/27,195/61,195/79 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
97. Energa-Opertaor S.A. Tyrowo Ostróda 280/4,279/7,290,291 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
98. Jerzy Wacławski Majdany Wielkie Miłomłyn 281 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
99. PSG               Sp. z o.o. Naprom Ostróda 103,194,96/1 Gazociąg ś/c i przyłacze gazu   Organ nie wniósł sprzeciwu
100. PSG              Sp. z o.o. Lipowo Ostróda 167,160,63/2 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
101. Energa-Operatpr S.A. Ostróda Ostróda 155/1,159/13,176,169/33 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
102. Stanisław Martwig Morąg Morąg 786 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
103. Energa-Operator S.A. Maliniak Morag 65/4,66/1,66/2,66/3 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
104. Energa-Operator S.A. Trokajny Miłakowo 8/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
105. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 316/9,316/16,316/11,311,454/8 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
106. Hubert Osuchowski Łączno Morąg 252/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
107. Grzegorz Uścinowicz Ostróda Ostróda 525/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
108. Anna Arciszewska Ostróda Ostróda 52/3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
109. Anna Monist Ostróda Ostróda 108/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
110. Energa-Opeartor S.A. Międzylesie gm. Ostróda 261/1 Sieć kablowa   Organ niw wniósł sprzeciwu
111. Energa-Opertaor S.A. Mielno Grunwald 108/5,108/2,108/1,140/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
112. Agnieszka Szczepańska Ostróda Ostróda 87/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
113. Krystyna Berger Ostróda Ostróda 27/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
114. Beata Florczak Ostróda Ostróda 383 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
115. Zofia Błaszczyk Ostróda Ostróda 37/1,37/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
116. Energa-Opertaor S.A. Żabi Róg Morąg 232,235,427 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
117. Energa-Operator S.A. Wynki Łukta 164,104/7 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
118. Energa-Operator S.A. Pelnik Łukta 32/5,32/6 Sieć kablowa    Organ nie wniósł sprzeciwu
119. Stanisław Raczyński Pietrzwałd Ostróda 161 Zewnętrzna i wewnęrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
120. Konrad Kos Ostróda Ostróda 123 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
121. Elżbieta Szczepańska Ostróda Ostróda 129/11 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
122. Piotr Bardłowski Ostróda Ostróda 3/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
123. Magdalena Krasula Stare Jabłonki Ostróda 3244/33 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
124. Joanna Chodzińska Ostróda Ostróda 185/1 Wewnętrzna instalcja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
125. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 595/20,595/86 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
126. Energa-Opertator S.A. Sople Małdyty 2/27,1/30,1/27,1/19 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
127. Energa-Operator S.A. Lichtajny Ostróda 80/25,80/36 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
128. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 190/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
129. Ewa Sawicka Samborowo Ostróda 645/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
130. Tomasz Szabat Ostróda Ostróda 194/3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
131. Jolanta Zawadzka Ostróda Ostróda 66/7 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
132. Justyna Brdak Ostróda Ostróda 174 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
133. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 397,57 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
134. Energa -Operator S.A. Lubajny Ostróda 129/24,129/26,129/29 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
135. Energa-Operator S.A. Worliny Łukta 210/5,177/1,88,89/7 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
136. Elżbieta Śliwińska Ostróda Ostróda 79/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
137. Aneta Leśniak Winiec Miłomłyn 218/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
138. Kazimiera Walewska Ostróda Ostróda 62/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
139. Ewa Szczotka Wałdowo Ostróda 141/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
140. Tomasz Nowakowski Ostróda Ostróda 50/29 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
141. Dariusz Socha Morąg Morąg 3/24 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
142. Krzysztof Przewożny Samborowo Ostróda 430/21 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
143. Energa-Operator S.A. Winiec Miłomłyn 43/12,81/3,81/6,81/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
144. Energa-Operator S.A. Ostrowite Dąbrówno 90,95/1,95/2,98/3,98/2,98/1 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
145. Marzena Krauzewicz Międzylesie Ostróda 266/14 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.