Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Wnioski o wydanie zaświadczenia o objęciu uproszczonym planem urządzenia lasu

Opłaty:
Opłata w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 lub na konto BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A  25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie pok. 133

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424, tel. (0-89) 642-98-75

Podstawa prawna:
na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017.788 t.j.)