Wersja nieobowiązująca z dnia

Wnioski o wydanie zaświadczenia o objęciu uproszczonym planem urządzenia lasu

Opłaty:
Opłata w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 lub na konto BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie pok. 133

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424, tel. (0-89) 642-98-75

Osoba kontaktowa:
Marcin Kukliński

Podstawa prawna:
na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017.788 t.j.)

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.