Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paulina Tomporowska

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w latach 2020 – 2023

Numer zamówienia: 508676-N-2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat).

TED/UZP: 508676-N-2020