Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Wykonanie konserwacji cząstkowych masą bitumiczną na gorąco

Numer zamówienia: 507685-N-2020

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, pok. nr 7

TED/UZP: 507685-N-2020

Załączniki: