Wersja obowiązująca z dnia

Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty