Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paulina Tomporowska | wersja archiwalna

Zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby projektu „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”

Numer zamówienia: ZP-RL.272.15.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat). Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem portalu pod adresem: zamowienia.sidaspzp.pl

TED/UZP: 772506-N-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostęp do elektronicznej platformy zamówień