Wersja obowiązująca z dnia

„Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie”

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty