Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa paliw płynnych, olejów oraz auto-gazu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2021, 2022 i 2023

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty