Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostęp do elektronicznej platformy zamówień publicznych

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia