Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Numer zamówienia: ZP-AN.272.12.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat). Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem portalu pod adresem: zamowienia.sidaspzp.pl

TED/UZP: 614693-N-2020