Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Budowa kładki dla pieszych w m. Durąg

Numer zamówienia: ZP.2610.20.2020.MT

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 20.11.2020 r. do godziny 09.00. Osobiste składanie ofert ma miejsce w holu w siedzibie Zamawiającego.

TED/UZP: 606772-N-2020

Załączniki: