Wersja obowiązująca z dnia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w latach 2021-2022

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia