Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo – Szyldak - Olsztynek

Numer zamówienia: ZP.2610.17.2020.MT

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Podmiotu reprezentującego Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 07.10.2020 r. do godziny 09.00. Osobiste składanie ofert ma miejsce w holu w siedzibie Podmiotu reprezentującego Zamawiającego.

TED/UZP: 587936-N-2020