Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 – wraz z przynależnym terenem.

Numer zamówienia: ZP-AN.272.5.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 218 (sekretariat)