Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2021.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia