Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Utrzymanie zieleni – usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu

Numer zamówienia: ZP.2610.15.2020.BŻ

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda

TED/UZP: 551475-N-2020

Załączniki: